Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dressler, Ferdinand

Tisk


Charakteristika: Varhaník, ředitel kůru a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:9.12.1855
Datum úmrtí/ukončení aktivity:12.6.1933
Text
Literatura

Dressler, Ferdinand, varhaník, ředitel kůru a skladatel, narozen 9. 12. 1855, Dolní Vysoké (okres Litoměřice), zemřel 12. 6. 1933, Ústí nad Labem.

 

První hudební vzdělání získal u Antonína Grunda a Antonína Prochasky v Levínu (u Litoměřic). Od roku 1873 se vzdělával na pražské varhanické škole. Po vojenské službě se mu dostalo dalšího vzdělání na církevní škole v Řezně v letech 1878–79. Poté byl ustanoven sborovým dirigentem a učitelem zpěvu v lidové a měšťanské škole v Duderstadtu u Göttingenu. V letech 1883–84 se vzdělával na Ambrosiánské akademii ve Vídni; v  roce 1884 byl pověřen vedením kůru v Šumperku, kde byl také činný jako učitel zpěvu na tamějším gymnáziu a jako vedoucí Pěvecké jednoty. Zde se oženil se svojí žákyní Emmou, rozenou Schubertovou, která sama byla aktivní hudebnicí a učitelkou hudby. Z tohoto manželství vzešlo pět dětí. V roce 1898 vystřídal Hermanna Schöttnera na postu ředitele kůru a varhaníka v děkanském kostele v Ústí nad Labem, který zastával až do roku 1925. Tam působil také jako učitel zpěvu a hudby v nově založeném učitelském ústavu. Rostoucí věhlas jeho mimořádných schopností chrámového hudebníka vedl k jeho volbě předsedou Jednoty ředitelů kůru. Obdržel různá vyznamenání, bylo mu propůjčeno papežské čestné vyznamenání pro církev a kněze. Byl jmenován čestným členem pěveckého sdružení Orpheus a Hudebněpedagogického spolku. Dressler je znám rovněž jako komponista malých církevních skladeb.
Literatura

PHSN.

ČSHS.

LdM.                                                   

Biografický slovník okresu Šumperk (Šumperk 2001, Z. Filip).

 

Hana Musilová
Datum poslední změny: 15.1.2010