Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Haas, Václav Antonín

Tisk

(Hass)

Charakteristika: Varhaník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:kolem roku 1694
Datum úmrtí/ukončení aktivity:2.10.1768
Text

Haas, Václav Antonín (Hass), varhaník a skladatel, narozen okolo roku 1694, zemřel 2. 10. 1768, Hradec Králové.

 

Byl varhaníkem v Katedrálním kostele sv. Ducha v Hradci Králové. Napsal řadu chrámových skladeb, jež se dochovaly v Praze v Národním muzeu, Hradci Králové, Broumově, Mělníku a pronikly i na Moravu, kde jsou uvedeny v inventářích z Brtnice (1752) a Kvasic (1757). V Brtnickém inventáři je zapsána jeho partita, Kvasický inventář zaznamenává nedochovanou mši a v inventáři blížkovském z roku 1797 je pravděpodobně zapsáno jeho jméno jako Wenc. Georg Haas. Napsal sepolkro Ortus et occasuss (provedeno roku 1730 v Hradci Králové, text uložen v pražské Národní knihovně).


Literatura

ČSHS.

Archivalie

Muzeum Východních Čech v Hradci Králové.

 

Ludmila Janoušková

Text
Literatura

Haas, Václav Antonín, varhaník a skladatel, narozen kolem 1694 nebo 1696, zemřel 2. 10. 1768, Hradec Králové.

 

Byl varhaníkem katedrálního kostela v Hradci Králové. Do dnešní doby se dochovaly některé jeho chrámové skladby na různých místech Čech i Moravy: v Praze, v Hradci Králové, v Broumově, Mělníku a v Brně (v Hudebním archívu Moravského zemského muzea jsou skladby ze svatopetrského chrámu a z Blížkovic). Dochoval se text k jeho sepolkru Ortus et occasus seu Vita et Mors… Divi Joannis Nepomuceni (Zrození a skon neboli Život a smrt… Svatého Jana Nepomuckého), provedeného 16. 4. 1730 v Hradci Králové a mapujícího osud této postavy (libreto uloženo v Národní knihovně v Praze). V blížkovickém inventáři (1797) je uveden pod jménem Wenc. Georg Haas; v mělnickém inventáři zase jako Wenceslao či Venceslaus Haas, nebo dokonce Haan či Hann. S největší pravděpodobností jde ve všech případech o téhož skladatele. V Broumově jsou pod jménem Venceslaus Haas uvedeny skladby Veni sancti spiritus, Te Deum, Vesperae a Litaniae de sancto nomine Jesu. V brtnickém inventáři jsou zapsány jeho nešpory a nástrojová partita, kvasický inventář se zmiňuje o jeho nedochované mši.
Literatura

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

Jakubcová, Alena a kol.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století: osobnosti a díla (Praha 2007).

 

II. Ostatní

Trolda, Emil: Kostelní archiv mělnický (Hudební revue 9, 1916, s. 79–80).

Straková, Theodora: Kvasický inventář z roku 1757 (Časopis moravského musea v Brně, 38, 1953, 2, s. 127).

 

Klára Kolofíková
Datum poslední změny: 6.10.2010