Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dlouhoveský, Jan Ignác

Tisk

(Dlauhoweský; Dlouhovesský; Jan Hynek)

Charakteristika: Kněz a spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity:Datum narození neznámé
Datum úmrtí/ukončení aktivity:10.1.1701
Text
DíloLiteratura

Dlouhoveský, Jan Ignác (někdy psán též Jan Hynek Dlauhoweský či Dlouhovesský), kněz a spisovatel, datum narození neznámé, Dlouhá Ves v Čechách, zemřel 10. 1. 1701, (neznámo kde).

Katolický kněz, byl děkanem v Německém Brodě a kanovníkem staroboleslavským, roku 1667 se dostal na týnskou faru do Prahy. Roku 1668 byl povolán jako kanovník ke sv. Vítu v Praze, kde se stal kapitulním proboštem, poté světícím biskupem a generálním vikářem arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna (1675–94). Sumou deseti tisíc zlatých založil nadaci k podpoře kněží, kteří kvůli nemoci museli odejít na odpočinek. Jim také odkázal svůj pražský dům na Novém Městě s knihovnou a vinicí. Je autorem náboženských spisů, ale zabýval se i hudbou. S literární činností započal až po vstupu do kapituly, hned první rok (1668) napsal život sv. Jana Nepomuckého, který byl vydán německy. Roku 1670 vydal dva díly katolického zpěvníku. Napsal vlasteneckou předmluvu ke spisu Václava Karla Holana Rovenského (1644–1718) Kaple královské, zpěvní a musikální (1693).


Dílo

Dílo literární

Katolické zpěvníky

Požehnané pole, na kterémž švitorný podletní slavíček poletuje (Stará Boleslav 1670);

Zdoro-slavíček na poli požehnaném (Praha 1670).

Náboženské spisy

Život sv. Isidora (Praha 1673);

Koruna česká – modlitby k patronům českým (Praha 1673);

Duchovní recipe proti morové ráně (Praha 1676, 1680);

O P. Marii Teynické (Praha 1678);

Historie P. Marie Klatovské (Praha 1690);

Strom života – obraz staroboleslavský (Praha 1690).

Literatura

I. Lexika

ČSHS (Bohumír Štědroň).

II. Ostatní

Jungmann, Josef: Historie literatury české (Praha 1849, 2. vyd., zde s. 547, 763).

Jireček, Josef: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku ve spůsobě slovnika životopisného a knihoslovného I. (Praha 1875, zde s. 161–162).

Jakubec, Jan: Dějiny literatury české I. (Praha 1929).

Kateřina Hnátová

Datum poslední změny: 28.1.2012