Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Přibáňová, Svatava

Tisk

(Nováková)

Charakteristika: Muzikoložka a muzeoložka

Datum narození/zahájení aktivity:7.3.1934
Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.9.2014
Text
DíloLiteratura

Přibáňová, Svatava (roz. Nováková), muzikoložka a muzeoložka, narozena 7. 3. 1934, Neplachovice (okr. Opava), zemřela 27. 9. 2014, Brno.

Po studiích na gymnáziu (1945–52) v Opavě navštěvovala na JAMU v Brně abiturientský kurz (1952–53) a poté studovala brněnskou filozofickou fakultu hudební vědu (1953–58, Jan Racek, Bohumír Štědroň a Karel Vetterl). Doktorát získala v roce 1972 (disertační práce s tematikou historie brněnské opery). Od roku 1961 pracovala více než čtyřicet let (do roku 2004) v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea jako odborná pracovnice a kurátorka archivu Leoše Janáčka. Osobnost a dílo Leoše Janáčka je dodnes ve středu jejího badatelského zájmu. Podílela se na edicích Janáčkových skladeb, vydávala edice skladatelovy korespondence, zabývala se interpretací a recepcí Janáčkova operního díla, psala scénáře a katalogy k janáčkovským výstavám, spolupracovala na souborném kritickém vydání Janáčkova teoretického díla. Zabývala se také historií brněnského operního divadla a vytvořila více než sedmdesát hesel pro slovník Postavy brněnského jeviště. Jako kurátorka v hudebním oddělení MZM zpracovala řadu významných sbírkových fondů (Pěvecké sdružení moravských učitelů, pozůstalost Vladimíra Helferta a další). Za zásluhy o šíření a propagaci Janáčkova díla jí byla dvakrát udělena medaile Leoše Janáčka (1978/79 a 2004).  V letech 2007–14 spolupracovala na kompletní edici korespondence Leoše Janáčka, kde uplatnila své obsáhlé znalosti Janáčkových osobních i pracovních kontaktů zejména při vytváření detailního poznámkového aparátu.


Dílo

Knihy

Šedesát vítězných let (PSMU) (Krajské nakladatelství Ostrava 1963).

Průvodce po archívních fondech Ústavu dějin hudby (Brno 1971, spoluautoři T. Straková a J. Sehnal).

Leoš Janáček (Horizont, Praha 1984).

Dopisy strýci – dopisy matky (L. Janáček strýci Janovi, matka Amálie synu Leošovi)

(Opus musicum, Brno 1985).

Svět Janáčkových oper. Přehled inscenací jevištního díla Leoše Janáčka 1894–1998 (MZM, Brno 1998).

Hádanka života (Dopisy Leoše Janáčka Kamile Stösslové) (Opus musicum, Brno 1990).

Thema con varaiazioni (Leoš Janáček - Korespondence s manželkou Zdeňkou a dcerou Olgou) (Edito Bärenreiter, Praha 2007).

Leoš Janáček ve fotografiích (MZM, Brno 2008, spoluautor Jiří Zahrádka.)

Thema con variazioni (Briefwechsel mit seiner Frau Zdenka und seiner Tochter Olga) ( Bärenreiter, Kassel 2009).

Články a studie

Káťa Kabanová - stage history and reception (in: Leoš Janáček, Káťa Kabanová, Cambridge University Press 1982)

Nové prameny k rodokmenu Leoše Janáčka (in: Časopis Moravského muzea 69/1984).

Neznámý Slavnostní sbor Leoše Janáčka z roku 1879 (in: Časopis Moravského muzea 72–1987).

Selected Letters of Kamila Stösslová to Leoš Janáček. (in: Review of the Society of Czechoslovak Jews 4/1991–92).      

K libretu Lišky Bystroušky (SPFFMU, H 42–43, 2007–08).

Ediční práce

Spolupráce na edičním zpracování souborného kritického vydání teoretického díla Leoše Janáčka LJ: Teoretické dílo I., II. (Editio Janáček, Brno 2005–06).

      

Ostatní

Stav fondu korespondence ve sbírkách Hudebního oddělení MZM. Korespondence jako muzikologický pramen a problém (Univerzita Palackého, Olomouc 1999).

Leoš Janáček (Kapitoly z historie novodobé hudby na Moravě) (Brno 2001).

Předmluvy, průvodní slova

Průvodní slova ke gramofonovým nahrávkám Káťa Kabanová, Zápisník zmizelého, PSMU a Janáčkovy sbory, Listy důvěrné.  

Předmluvy k edicím Janáčkových skladeb: Taras Bulba, Mládí, Suita a Idyla.

Libreta, spolupráce na scénářích výstav

Spolupráce na libretech a scénářích výstav: Leoš Janáček - osobnost a dílo (Brno 1974), Leoš Janáček (Brno, Dům umění 1978), katalog k Památníku L. Janáčka (MZM, Brno 1978), katalog, libreto a scénář k výstavě Leoš Janáček-sa personnalité et son oeuvre (Theatre National-Opera de Paris 1980), libreto, scénář a katalog výstavy Svět Janáčkových oper (MZM, Brno 1998, Praha 1998–99, Frýdek-Místek, Muzeum Beskyd 1999), Leoš Janáček a Besední dům (BB, Brno 1998), Leoš Janáček (České centrum, Bukurešť 1999), libreto a scénář stálé expozice L. Janáček na Hukvaldech (Památník L. Janáčka, Hukvaldy 2000), libreto a scénář výstavy Leoš Janáček a Brno (Dům pánů z Kunštátu, Brno 2004) – spolu s Jiřím Zahrádkou.

Literatura

ČSHS.

Jiří Zahrádka

Datum poslední změny: 5.10.2014