Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pradter, Leonhardt

Tisk

(Broder; Proder; Protter; Protter; Linhart)

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1654Zemřel před rokem
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1692
Text
Literatura

Pradter, Leonhardt (psán též Proder; Protter; Pradl), houslař, narozen 1654, Praha, zemřel před 1692, tamtéž.
 
Jsou domněnky, že pocházel z Brixenu, Vilsu, ze Štýrska nebo z Erlangenu. Před příchodem do Prahy pracoval patrně nějaký čas v Mnichově. Do Prahy přišel v roce 1669. 21. 11. 1675 se stal pražským měšťanem. 2. 5. 1675 se v Praze oženil Barborou, dcerou pražského houslaře Andrease Otta. Měli spolu tři děti. Bydlel a pracoval na Malé Straně v nynější Nerudově ulici čp. 210 v domě „U tří housliček“. Zhotovil mnoho nástrojů, zejména pro kůr v pražské Loretě. Byl velmi bohatý. Jeho nástroje jsou pracovány podle vzoru Jakoba Stainera.
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Homolka, Eduard Emanuel: Životopisné zprávy o houslařích a loutnařích v Praze a okolí 1602–1896 (Praha 1896).
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Kůs, Lev: Vývoj pražského houslařství (Hudba a národ, Praha 1940, s. 107–113).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 90–91).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 142).
Budiš, Ratibor: Housle v proměnách staletí (Praha 1975, s. 35).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 153).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 4.1.2006