Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dvořák, Karel Josef

Tisk


Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:19.5.1887
Datum úmrtí/ukončení aktivity:31.8.1947
Text
Literatura

Dvořák, Karel Josef, houslař, narozem 19. 5. 1887, Praha, zemřel 31. 8. 1947, Říčany u Prahy.

Syn houslaře Jaroslava Dvořáka. Byl žákem svého strýce Karla Boromejského Dvořáka v Praze. K. J. Dvořák byl posledním členem pražského houslařského rodu Dvořáků. Po vyučení pracoval jako tovaryš v Linci u Eduarda Heideggera, u bratří Šámalů v Praze, u Antonína Pilaře v Berlíně, Georga Rauera ve Vídni, Eugena Gärtnera ve Stuttgartu a nějaký čas ve Francii. Po první světové válce se vrátil do Prahy a začal samostatně pracovat na Žižkově. Postupně odkoupil dílnu v Husově ulici č. 230 po Karlu Boromejském Dvořákovi a dílnu posvém otci Jaroslavu Dvořákovi ve Spálené ulici č. 44 (dnes č.14). V roce 1946 přestěhoval dílnu ze Spálené ulice do ulice Purkyňovy č. 2, kde pracoval až do své smrti. Krámek v Husově ulici vedla až do konce druhé světové války vdova po Karlu Josefu Dvořákovi. K. J. Dvořák byl předsedou houslařské sekce Společenstva hotovitelů hudebních nástrojů. V letech 1926–1930 vyučil Ladislava Prokopa a v letech 1928–1932 Bohumila Prokopa. Dvořákova práce byla precizní. Pracoval podle modelů Stradivariho, Guarneriho a Lupota. Mnohé jeho po stránce řemeslné a estetické dokonalé nástroje však neznějí. Dvořák byl uznáván také jako znalec starých nástrojů.

Literatura
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 45).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 150).
Budiš, Ratibor: Housle v proměnách staletí (Praha 1975, s. 34–40).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 99–101).

Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002