Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Stránský, Zbyněk Zbyslav

Tisk


Charakteristika: Hudební vědec, muzeolog

Datum narození/zahájení aktivity:26.10.1926
Text
Literatura

Stránský, Zbyněk Zbyslav, hudební vědec, muzeolog, narozen 26. 10. 1926, Kutná Hora.

 

Studoval na reálném gymnáziu v Praze a poté hudební vědu na Univerzitě Karlově (1946–49), externě dále studoval hudební vědu na brněnské univerzitě u J. Racka a B. Štědroně (1958–62), kde absolvoval s diplomovou prací Nejstarší hudební škola v Čechách. Působil jako odborný pracovník muzeí v Českém Brodě, Praze (Muzeum Antonína Dvořáka 1951/52) a v Poděbradech. Byl vedoucím kabinetu muzejní a vlastivědné práce při KNV v Praze (1958–60) a v Oblastním muzeu Vysočiny v Jihlavě (do 1962). Byl muzeologem Moravského zemského muzea a krajským muzejním metodikem v Brně (1963). Publikoval odborné texty do muzejních a hudebních periodik.

Stránský se velmi zasloužil o etablování muzeologie jako svébytné vědní disciplíny a o rozvoj muzeologické pedagogiky. Roku 1962 byla z jeho podnětu zřízena na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita) externí fakulta muzeologie, na které začal také přednášet. V roce 1983 se ve spolupráci s UNESCO stal tvůrcem projektu Mezinárodní letní školy muzeologie (ISSOM), v jejímž čele stál až do roku 1998. Od roku 1986 zasedal také v Československém výboru ICOM jako externí člen.

Po listopadu 1989 se stal se řádným členem ICOM, byl zvolen viceprezidentem Komise pro muzeologii (ICOFOM). Po založení katedry muzeologie na brněnské Filozofické fakultě Masarykovy univerzity se stal (1991) jejím vedoucím katedry, v roce 1993 se zde habilitoval, stal se tak prvním docentem muzeologie v Československu.

Zasloužil se také o vybudování katedry ekomuzeologie v Banské Štiavnici při Univerzitě Mateje Bela v Banské Bystrici (1998).


Literatura

ČSHS.

 

Petr Kostrhun

Datum poslední změny: 2.12.2015