Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dolejší, Robert

Tisk


Charakteristika: Houslista, violista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:7.6.1892
Datum úmrtí/ukončení aktivity:Datum a místo úmrtí neznámé
Text
DíloLiteratura

Dolejší, Robert, houslista, violista a hudební pedagog, narozen 7. 6. 1892, Chicago (USA), datum a místo úmrtí neznámé.


Narodil se českým rodičům v americkém Chicagu, kde také dosáhl prvních uměleckých úspěchů. Roku 1910 získal za své debutové vystoupení cenu hudebních kritiků a rodiče ho poslali studovat do zahraničí. Byl přijat do mistrovské třídy Hudební akademie ve Vídni, kde studoval hru na housle pod vedením Otakara Ševčíka. V roce 1914 studium ukončil s vyznamenáním. Už během studia se projevil nejen jako vynikající sólista, ale také jako zdatný komorní hráč. Po návratu do Spojených států krátce působil jako ředitel konzervatoře v Birminghamu (1915−17). V roce 1917 byl povolán do vojenské služby a ke konci první světové války sloužil u námořnictva, kde spolu s dalšími vynikajícími hudebníky, kteří s ním sloužili u stejného pluku (Herman Felber, Carl Fasshauer a Walter Brauer), založil komorní soubor The Great Lakes Strings Quartet. Zde se uplatnil jako violista. Toto smyčcové kvarteto vystupovalo s úspěchy i po válce. V poválečných letech nadále vyvíjel pedagogickou činnost. V Chicagu dále vyučoval hře na housle, violu a violu d´amour. Jako koncertní mistr působil v orchestru Chicago Lyric Opera Company. V Chicagu také založil a vedl soubor The Dolejsi Bohemian Orchestra, který se zaměřoval na propagaci české hudby. V souboru hrálo kromě Dolejšího pět hudebnic, které vystupovaly v českých lidových krojích.

Neméně významná je jeho publikační činnost, je autorem řady odborných článků (přispíval do listů Violins and Violinists, Musical America a Denní hlasatel) a hudebních kritik pro deník Birmingham News (1915−17). Je autorem moderní školy hry na violu, která dodnes představuje cenný studijní materiál.
Dílo

Dílo literární


Modern viola technique
(Chicago 1939).
Literatura

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Nopp, Viktor: Profesor Otakar Ševčík (Brno 1948, s. 122).
Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1979, s. 161).

http://digital.lib.uiowa.edu/u?/tc,28692
http://digital.lib.uiowa.edu/u?/tc,41675

http://digital.lib.uiowa.edu/u?/tc,39900

Libor Pavlíček

Datum poslední změny: 15.11.2009