Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Mach, Pravoslav

Tisk

(Sláva)

Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:18.11.1902
Datum úmrtí/ukončení aktivity:5.6.1970
Text
Literatura

Mach, Pravoslav (Sláva), sklada­tel, narozen 18. 11. 1902, Kladno, zemřel 5.6.1970, Praha.
 
Na pražské konzervatoři studoval hru na flétnu, v harmonii žák Josefa Křičky, ve hře na varhany byl žákem Bedřicha Antonína Wiedermanna (1915–19), vzdělání si doplnil u Aloise Háby (1944–45). Hrál v Praze na klavír v různých tanečních pod­nicích (1920–30), trvale se věnoval skladbě tanečních a estrádních kusů (od 1930) a byl po osvobození vedoucím tanečního orchestru. Sbormistr pěveckého souboru družstva „Knihařská práce“. Autor čet­ných tanečních skladeb, některé byly nahrány. Zná­mý pochod: Ve slovanských národech je síla (de­chový i smyčcový orchestr, 1945, rozhlasově Praha 1946), píseň Bude ze mne partyzán (1945, rozhlasově 1946), Spartakiádní pochod (1960), také několik suit (Malá taneční suita, Pod Blaní­kem, Romantická suita) a jiné. Operety, balet Svítání (1949) a dětská opera Přítel (1950).
Literatura
PHSN.
ČSHS.
EJ.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 16.2.2006