Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hantke, Mořic

Tisk

(Handke)

Charakteristika: Šlechtický hudebník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1723kolem roku
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1804
Text
Literatura

Hantke, Mořic (psán též Handke), šlechtický hudebník a skladatel, narozen kolem 1723, zemřel 1804.
 
V hudbě bych vychováván od mládí, skladbu studoval podle učebnice Gradus ad Parnassum Johanna Josepha Fuxe. Nebyl hudebníkem z povolání, na různých šlechtických dvorech byl zaměstnán jako úředník. Před rokem 1768 byl hospodářským správcem hraběte Eugena Václava Josefa z Vrbna a Bruntálu (1728–90), který byl velkým milovníkem hudby a v letech 1746–48 bral hodiny klavíru dokonce i u Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku. V letech 1769 a 1777 se Hantke neúspěšně ucházel o místo kapelníka katedrály v Olomouci. Od roku 1769 byl v biskupských službách v Kroměříži jako úředník ve funkcích „Cabinet Cancellist“ (1769–74), „Buchhalterey Adjunct“ (1775–76) a „Logographiae Cremsiriensi Adjunct“ (od 1777).
Skladatelsky se věnoval především oboru chrámové hudby (mše, offertoria, litanie, mariánské antifony). Jeho skladby jsou uloženy v Hudebním oddělení Moravského zemského muzea Brně (sbírky: klášter augustiniánů Brno, sv. Jakub Brno, Dub nad Moravou, piaristický klášter Mikulov, Městský archiv Znojmo). Řada skladeb se dochovala v Kroměříži.

Literatura
I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Sehnal, Jiří: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století (Brno 1988).
Breitenbacher, Antonín: Hudební archiv kolegiátního kostela sv. Mořice v Kroměříži (Zvláštní příloha Časopisu Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, 1928, 1929).
Straková, Theodora – Sehnal, Jiří – Přibáňová, Svatava: Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně (Brno 1971).
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 6.2.2006