Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bertramka

Tisk


Charakteristika: hudební časopis

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1949
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1952
Text
Literatura

Bertramka, hudební časopis, zahájení činnosti 1949, ukončení činnosti 1952.

 

Časopis, věnovaný studiu staré klasické hudby, české i cizí, vycházel jako „věstník Mozartovy obce v České republice“ mezi lety 1949−52. Prvním redaktorem časopisu byl Jan Branberger. Byly zde publikovány nejen jeho články, ale i texty jiných významných osobností, jakými jsou např. Ludvík Boháček, Jaroslav Čeleda, Antonín Němec, Jaroslav Procházka či Bohumír Štědroň. V průběhu čtyř let vyšlo 18 čísel časopisu. Po jeho zániku pak vycházely nepravidelně Zprávy Bertramky, jež mezi lety 1955−58 řídil Antonín Němec, poté 1958−61 Zdeněk Culka a nakonec Přemysl Pražák, který se vedení časopisu ujal po vydání jeho 29. čísla. Vyšly zde slavnostní příspěvky ke 200. výročí Mozartových narozenin, příspěvky o Mozartovi a českých hudebnících 18. století. Zprávy Bertramky čítaly celkem přes 30 čísel.


Literatura

ČSHS.

 

Vladimíra Holišová

Datum poslední změny: 7.9.2015