Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Mašek, Pavel Lambert

Tisk

(Machek; Maschek)

Datum narození/zahájení aktivity:14.9.1761
Datum úmrtí/ukončení aktivity:22.11.1826
Text
Literatura

Mašek, Pavel Lambert (Machek; Maschek), skladatel, varhaník a pedagog, narozen 14. 9. 1761, Zvíkovec, zemřel 22. 11. 1826, Vídeň.

 

Byl synem učitele a kantora Tomáše Maška a mladším bratrem skladatele Vincence Maška. V základech hudby se vyškolil u svého otce a velmi záhy začal komponovat. Od svých patnácti let působil jako pomocný učitel, zprvu u otce, pak v Chříči, ve Zlonicích a Jaroměřicích na Moravě. Ostřihomský hrabě František Nádasdy, který byl zaujat jeho hrou na varhany, jej učinil učitelem hudby své dcery. Po pěti letech v jeho službách pak Pavel Lambert přešel na obdobné místo v rodině hraběte Jiřího Niczkyho. Od roku 1792 pobýval trvale ve Vídni, kde si záhy vydobyl jako skladatel a především jako klavírní pedagog uznání a důvěru nejvyšších kruhů. Stal se sekretářem vídeňské Tonkünstler Sociätet. Těšil se přízni císaře Františka II. i jeho rodiny. K jeho zdejším žákům náleželi osoby z předních šlechtických rodů, například též arcivévodkyně Beatrix d’Este. Jeho kompoziční odkaz, který zasluhuje důkladnější zkoumání i umělecké zhodnocení, zahrnuje vedle dvou oper Waldgraf der Wanderer a Riesenkampf též díla duchovní, kantáty (Die Schlacht bei Leipzig, 1813), 6 symfonií, 6 smyčcových kvartetů a další tvorbu komorní, klavírní a písňovou. Jako poručík rakouské armády se účastnil první války koalice proti Francii a při té příležitosti zkomponoval Das allgemeine Wiener Aufgebot pro klavírní trio (1797). Tiskem vycházely jeho skladby u nakladatelů ve Vídni (Mechetti) a v Bonnu. Nově vyšla jeho Caprice a la chasse v Hůlkově Albu starých českých mistrů (4).


Literatura

I. Lexika:

Dlabacz.

Wurzbach: Biographisches Lexikon

PHSN.

Riemann12

ČSHS.

MGG2

New Grove2

Österreichisches Biographisches Lexikon

https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_M/Masek_Pavel-Lambert_1761_1826.xml

 

Ostatní:

Poštolka, Milan: K maďarské větvi naší hudební emigrace v 18. a 19. století (Hudební rozhledy 12. 1959, č.4, s. 150–151; oprava č. 7., s. 301).

Mikuláš, Jiří: Winzenz Maschek (1755–1831) – život a dílo (Disertační práce, Univerzita Karlova, Praha 2011).

 

Kateřina Alexandra Šťastná

Datum poslední změny: 8.3.2021