Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kaliba, Josef

Tisk


Charakteristika: Vojenský kapelník, skladatel a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:27.2.1917
Text
Literatura

Kaliba, Josef, vojenský kapelník, skladatel a hudební pedagog, narozen 27. 2. 1917, Předlice (Ústí nad Labem).

Po studiu na Vojenské hudební škole v Praze (1932–34) působil u různých posádkových hudeb. Současně studoval soukromě harmonii a kompozici u Antonína Modra. Po druhé světové válce krátce sloužil u posádkové hudby v Praze. Poté byl přijat do Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého nejprve jako violista a od roku 1948 též jako dirigent. Zároveň studoval u Zdeňka Hůly hudební teorii. Poté, co v roce 1950 složil zkoušku pro vojenské kapelníky, stal se dirigentem a zástupcem kapelníka Hudby Hradní stráže. Po odchodu Jana Petra Uhlíře do výslužby jej v září 1950 nahradil na postu inspektora československých vojenských hudeb. Působil také v redakcích vydavatelství Ústředního domu armády a Inspektorátu vojenských hudeb, v komisích přehlídek Lidové umělecké tvořivosti a řadě výrobních komisí, např. k výrobě hudebních nástrojů a výrobě notového papíru. Zkomponoval řadu skladeb pro potřeby vojenských hudeb (např. pochod Dále směle vpřed). Po odchodu do výslužby vyučoval hudební výchovu a vedl školní dechový orchestr na základní škole v Chrasticích (u Příbrami), kde působil až do roku 1986.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

II. Ostatní

Šálek, Robert: Vojenská hudba. Stručné dějiny (Praha 1956, s. 73, 80).

Vlastimil Tichý

Datum poslední změny: 13.11.2011