Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Holý, Emil Václav

Tisk


Charakteristika: Houslista, hudební pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:18.2.1885
Datum úmrtí/ukončení aktivity:21.3.1968
Text
DíloLiteratura

Holý, Emil Václav, houslista, hudební pedagog a skladatel, narozen 18. 2. 1885, Nová Ves (u Kolína), zemřel 21. 3. 1968, Praha.

Střední školu absolvoval v letech 1895–99 na reálném gymnáziu v Kolíně a na hospodářské škole v Chrudimi, kde roku 1902 složil maturitní zkoušku. 1902–07 studoval na pražské konzervatoři hru na housle u Jana Mařáka a roku 1908 u Štěpána Suchého. Po studiích nastoupil krátce do orchestru vinohradské zpěvohry. Odtud přešel do Ruska. V Moskvě pokračoval v letech 1908–10 ve studiu houslové hry u Jana Hřímalého, později působil ve Voroněži na státním hudebním učilišti. Nejprve jako učitel (1908–13), později jako ředitel (1913–19). Pracoval také pro Voroněžský telegraf (1910–14) a v časopisu Don (1914–15). Kromě toho se stal primáriem smyčcového kvarteta a členem klavírního tria, ve kterých se snažil o propagaci české moderní hudby. Po Velké říjnové socialistické revoluci vedl houslový kurz pro vojíny Rudé armády, pěvecké kurzy a výchovné koncerty. Po návratu do Čech získal místo ředitele městské hudební školy Bedřicha Smetany v Plzni (1920–45), kterou během osmi let pozvedl na velmi vysokou úroveň. Do roku 1962 vyučoval také na místní státní hudební škole. Dále byl vedoucím i učitelem místních kurzů ruského jazyka. Publikoval články v plzeňských denících, v Hudební vědě, v Hudebních rozhledech a dalších periodikách. Provedl revizi sonát a kvartet Ludwiga van Beethovena, etud a caprices Rodolphe Kreutzera (vše zůstalo ve Voroněži).


Dílo

I. Dílo hudební

Houslové etudy v I. poloze (Voroněž 1910);
Studium stupnic a akordů (Voroněž 1911).


II. Dílo literární
(výběr)

Sovětská vláda a její hudební reformy (rkp. 1920);
Administrativa hudebních škol (rkp. 1927);
Dějiny houslového umění (rkp. 1929);
Hudební školy v ČSR (rkp. 1931);
Holý, Emil Václav: O sovětské hudbě (dotatek kniny Daniela Vladimiroviče Žitomirského: Ruští skladatelé 19. a začátku 20. století s dodatkem o sovětské hudbě, Plzeň 1947);
Hudba, která sbližovala (Praha 1960).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

PHSN.

Budiš, Ratibor: Slavní čeští houslisté (Praha 1966).

Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1979).

 

II. Ostatní

http://lanius.kmp.plzen-city.cz/l.dll?hal~1000097605

 

Nikola Illeová

Datum poslední změny: 8.10.2010