Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bachtík, Josef

Tisk


Charakteristika: hudební publicista a muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity:8.4.1901
Datum úmrtí/ukončení aktivity:1.4.1971
Text
DíloLiteratura

Bachtík, Josef, hudební publicista a muzikolog, narozen 8. 4. 1901, Praha, zemřel 1. 4. 1971, Praha.

 

Pocházel z kantorské rodiny, byl synem Ferdinanda Bachtíka, autora hudebně teoretických a folkloristických prací. Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze (1920) studoval na Karlově univerzitě práva (titul JUDr., 1925). Hudební vzdělání získal u svého otce (klavír, teorie). Pracoval jako úředník zemské politické správy a pak pražského magistrátu (od 1927). Stal se hlavním redaktorem  hudební redakce Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v Praze (1954–59). Do hudebního života vstoupil jako spolupracovník Otakara Šourka v časopise Venkov (publikoval zde od 1929, šifra jbk), brzy se stal obdivovatelem Antonína Dvořáka. Byl členem redakční rady časopisu Rytmus (1940–44) a komise pro vydávání díla Antonína Dvořáka. Přispíval také do časopisu Der Auftakt, zejména články o současném i minulém vývoji české hudby. Autor několika operních libret.


Dílo

Dílo literární

Samostatně vydané knihy

Antonín Dvořák dirigent (Praha 1940).

Antonín Dvořák: Nástin života a díla (Praha 1941).

Dvořákovy Slovanské tance (Praha 1947).

Edvard Grieg (Praha 1957).

Giuseppe Verdi: život a dílo (Praha 1963).

William Shakespeare v hudbě a na našem jevišti (Josef Bachtík a kolektiv, Praha 1964).

XIX. století v hudbě (Praha 1970).

 

Studie a stati

K výročí Antonína Dvořáka (Rytmus 6,1940–41, s. 59).

Na okraj Dvořákovy Armidy (Rytmus 7, 1941–42, s. 26).

K jubileu Antonína Dvořáka (Volné směry 37, 1943).

Dvořákův Šelma sedlák (Hudební rozhledy 7, 1954, s. 894).

Otakar Mařák v operách Dvořákových a Fibichových (In: sborník O. Mařák. Praha 1937).

Foersterovy komorní skladby (In: sborník J. B. Foerster. Praha 1949).

Janáček dramatik (Hudební rozhledy 11, 1958, s. 487).

 

Ostatní

Hesla pro ČSHS (šifra J. B.).

Četné kritiky pro časopisy a noviny Tempo a Hudební rozhledy, Venkov, Národní osvobození, Národní práce, Právo lidu (šifra Bch).

 

Libreta

Pozdvižení v Efesu (Iša Krejčí, provedeno Praha 1946).

Rohovín Čtverrohý (Zbyněk Vostřák, provedeno Olomouc 1949).

Králův mincmistr (Zbyněk Vostřák, provedeno Praha 1955).

Don Quijote ( Jar. Doubrava, spolupráce na libretu).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Umělec 2, 1946, č. 2, s 21.

Hudební rozhledy 24, 1971, s. 176.

 

Petr Macek

Datum poslední změny: 2.5.2014