Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kaňák, Zdeněk

Tisk


Charakteristika: Skladatel, sbormistr a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:4.10.1910
Datum úmrtí/ukončení aktivity:4.10.1991
Text
DíloLiteratura

Kaňák, Zdeněk, skladatel, sbormistr a pedagog, narozen 4. 10. 1910, Brno, zemřel 4. 10. 1991, tamtéž.

 

Pocházel z učitelské rodiny, první hudební vzdělání získal ve škole Moravan v Kroměříži, kde vyrůstal. Po maturitě na kroměřížské reálce (1928) odešel studovat do Brna na přírodovědeckou fakultu. V Brně pokračoval ve svém hudebním vzdělání, u Václava Kaprála studoval skladbu (1932−33), u Theodora Schaefera skladbu a klavír (1935−37), u Bohumila Soběského zpěv (1936−1937), u Viléma Steinmana řízení sboru (1936−37, 1944, 1946). Státní zkoušku ze sborového zpěvu složil v roce 1937. Dále navštěvoval soukromě přednášky hudební vědy na Filozofické fakultě. Po studiích na přírodovědecké fakultě nastoupil jako učitel matematiky a chemie na měšťanskou školu v Moravském Krumlově, záhy přestoupil na gymnázium do Třebíče a v letech 1946−52 učil na gymnáziu v Brně-Husovicích. Zároveň se ale stále více věnoval hudební výchově a pedagogice. V místech svého působení vedl školní pěvecká uskupení a podporoval sborovou činnost, krom toho byl sbormistrem mužského sboru Opus v Brně (1944−47), Sokola Brno I (do roku 1951). V období 1950−55 pracoval jako lektor metodiky hudební výchovy a konzultant dálkového studia na pedagogické fakultě v Brně. Od roku 1957 byl vedoucí kabinetu hudební výchovy při Krajském ústavu pro další vzdělávání učitelů v Brně. Externě vyučoval hudební nauku a intonaci na brněnské konzervatoři od roku 1967, jejím interním vyučujícím se stal v roce 1971, kromě intonace a hudební nauky později vyučoval hudební teorii a základy dirigování. Byl členem Svazu československých skladatelů (SČS), spolupracoval s institucemi Lidová umělecká tvořivost (LUT), Soutěž tvořivosti mládeže (STM) apod. Pro školní hudební vzdělávání připravil učebnice hudební výchovy a zpěvníky.


Dílo

I. Dílo hudební (výběr)

 

Komorní skladby

8 smyčcových kvartetů (1932−56);

Dechový kvintet (1933);

Fantasie pro housle, violoncello a varhany (1942);

Nokturna pro klavír (1940);

Variace pro klavír (1943);

Preludia (varhany, 1933–55).

 

Orchestrální skladby

Houslový koncert B-dur (1926);

Tři české tance (1952);

Tři moravské tance (1953).

 

Ženské sbory

Žák (1953);

Parašutistky (1953);

Ze školy (1953);

Učitel (1955);

Dvojzpěvy z Moravy (1957);

Smutky a radosti (1960);

Svatební píseň (1964).

 

Mužské sbory

Svět se otvírá (1938);

Dva sbory o hřbitově (1944);

Tobě (1951);

Pyšný ještěr (1955).

 

Smíšené sbory

Slavnostní sbor (1943);

Průvody táhnou (1947);

Dělnický vlak (1951);

Lipová alej (1951);

Vojna a věrná láska (1960).

 

Kantáty

Nezapomeneme (1950);

Boháč a smrt (1955).

 

 

II. Dílo literární

Kaňák, Zdeněk – Vítek, František: Třebíčské koledy (Třebíč 1943);

Melkus, Libor – Kaňák, Zdeněk – Vařechová, Milica –Vošlajerová, Marie: Zpěvník pro 6. a 7. postupný ročník (Praha 1957);

Hudební výchova: Pokusná učebnice pro 9. roč. všeobecně vzdělávacích škol (Praha 1959);

Hudební výchova pro 8. Ročník: Pokusná učebnice (Praha 1961);

Zpěvník pro 1. ročník středních všeobecně vzdělávacích škol (Brno 1968);

Josef Kšica – padesátiletý (in: Estetická výchova, roč. 18, 1976/1977, č. 6, s. 152);

Brož, Jaroslav – Kaňák, Zdeněk: Základy dirigování (Praha 1982);

Z historie 120 let organizovaného sborového zpěvu v Uherském Brodě (Uherský Brod 1989).

Literatura

I. Lexika

Matějček, Jan: Tschechische Komponisten von heute (Praha 1957).

Gardavský, Čeněk: Skladatelé dneška (Praha 1961).

ČSHS.

Slovník českých sbormistrů (Praha 1982).

Chmel, Zdeněk: Galerie brněnských osobností 1 (Brno 1998)

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&;load=12171

http://www.musica.cz/umrti.html

 

II. Ostatní

Konzervatoř Brno: (in: Sborník k 50. výročí trvání první moravské odborné umělecké školy, Brno 1969)

Konzervatoř Brno (in: Sborník k 70. výročí trvání první moravské odborné umělecké školy, Brno 1989).

Váňová, Milena: Jaroslav Svoboda – hudebník Šumperka (Brno 2008).

Krásenská, Milada: Josef Kšica – sbormistr, pedagog, skladatel (Brno 2008)

 

http://www.divadloschod.cz/val.atheny/?id=osobnosti&;what=K

http://www.rataje.webk.cz/pages/vyznamne-osobnosti-obce.html

http://www.quakvarteto.cz/cs/dorothea_kellerova/

 

Silvie Adamová

Datum poslední změny: 28.1.2012