Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hudební klub

Tisk


Charakteristika: hudební spolek

Datum narození/zahájení aktivity:15.1.1911
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1926
Text
Literatura

Hudební klub, hudební spolek, zahájení činnosti 15. 1. 1911, Praha, ukončení činnosti 1926.

 

Hudební spolek založený Zdeňkem Nejedlým na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Cílem spolku bylo rozšíření vzdělávací platformy pro studenty hudební vědy, ale později i pro ostatní zájemce a amatéry. Úzce souvisí s Nejedlého osobními názory a také s platformou časopisu Smetana, jehož většina redaktorů zároveň působila i v Hudebním klubu. Přednáškovou činnost zabezpečovali především Zdeněk Nejedlý a Vladimír Helfert, méně ostatní členové. Kromě toho Klub pořádal reprodukce historické (antické, renesanční, barokní) i současné hudby (Richard Strauss, Gustav Mahler, z českých Josef Bohuslav Foerster, Otakar Ostrčil, Vítězslav Novák, František Neumann, Adolf Piskáček, Otakar Jeremiáš), koncertů s podrobným výkladem, oslavy hudebních jubileí a několik návštěv památných míst. Uspořádal cykly Beethovenových kvartet (1911), Mahlerovských symfonií (1912), písní (1913), písní Josefa Bohuslava Foerstera (1914), Smetanových skladeb (1917), slovanských lidových písní (1917). Z ideových důvodů klub nepropagoval díla Josefa Suka, Leoše Janáčka nebo Karla Kovařovice. Největší podíl členské základny tvořili studenti Univerzity Karlovy a z toho jen asi dvacet procent studenti hudební vědy. Ze starší generace se alespoň symbolicky zapojili Otakar Zich, Artuš Rektorys, Bedřich Čapek. Vyhraněné postoje Nejedlého zabraňovaly vstupu do Hudebního klubu studentům konzervatoře.

Po skončení války v roce 1918 se činnost klubu postupně zmenšovala, roku 1919 byla zaznamenána jen jedna přednáška. V roce 1922 se sice ozvaly hlasy pro znovuobnovení klubu, avšak ten stejně jako platforma časopisu Smetana již svou funkci ztratil. Poslední přednášky proběhly v první polovině roku 1927, po formální zprávě o ukončení činnosti.


Literatura

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

První výroční zpráva Hudebního klubu v Praze za správní rok 1910/1911 (Praha 1911).

Druhá výroční zpráva Hudebního klubu v Praze za správní rok 1911/1912 (Praha 1912).

Činnost Hudebního klubu v Praze v roce 1912/1913 (In: Smetana 4, 1913/1914, s. 76).

Jirák, Karel Bohuslav: Činnost Hudebního klubu v roce 1913/15 (in: Smetana 6, 1915/16, s. 95–96).

Čornej, Petr: Historici, historiografie a dějepis (Praha 2016).

 

Petra Wiedermann

Datum poslední změny: 1.1.2018