Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Fialka, Jaromír

Tisk


Charakteristika: Sbormistr a hudební organizátor

Datum narození/zahájení aktivity:23.12.1892
Datum úmrtí/ukončení aktivity:13.11.1957
Text
Literatura

Fialka, Jaromír, sbormistr a hudební organizátor, narozen 23. 12. 1892, Kroměříž, zemřel 13. 11. 1957, tamtéž.
 
Maturoval na gymnáziu v Kroměříži v roce 1912, na pražské Karlově univerzitě studoval práva (JUDr. 1920). Pracoval jako advokát. Hudební základy získal na škole kroměřížského Moravana, v Praze pak studoval soukromě klavír u profesora Josefa Jiránka a byl členem pražského Hlaholu (1913/14). V rodišti zpíval v Moravanu (1910–15) a vedl Studentské hudební sdružení (1912–19), s kterým provedl významné skladby českých i cizích klasiků. Dirigentem olomouckého Žerotína (1921–26), kde navázal na dvořákovskou tradici a uvedl zvláště Novákovu Bouři, Janáčkova Amara a Věčné evangelium. Od 1926 v Bystřici pod Hostýnem, kde starostou pěveckého spolku Tregler (1938–42) a organizátor Bystřických hudebních střed (1942–44). Jako dirigent se zde zasloužil zvláště o provedení Křičkovy Moravské kantáty (1940) a Valašské jitřní mše, Sukovy Křečovické mše a chrámových skladeb Eduarda Treglera. Od roku 1952 učil externě v Bystřici pod Hostýnem na hudební škole. Psal příležitostné referáty v časopise Haná v Kroměříži (1911–19) a rozbor Křičkovy Valašské jitřní mše (Divadlo a hudba 1, 1941, 61; Cyril 68, 1942, s. 18). Autor rukopisné práce Památník Studentského hudebního sdružení v Kroměříži a Bystřických hudebních střed. Byl správcem archívu Křičkovy chrámové hudby.
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Macek, Petr: Hudební život města Bystřice pod Hostýnem do konce II. světové války (Holešov 1984, rukopis).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 14.2.2006