Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hostinský, Bohuslav

Tisk


Charakteristika: Matematik, fyzik a hudební spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity:5.12.1884
Datum úmrtí/ukončení aktivity:12.4.1951
Text
DíloLiteratura

Hostinský, Bohuslav, matematik, fyzik a hudební spisovatel, narozen 5. 12. 1884, Praha, zemřel 12. 4. 1951, Brno.

Syn profesora estetiky na Karlově univerzitě Otakara Hostinského. Po absolvování střední školy studoval matematiku a fyziku na pražské Karlově univerzitě. Roku 1907 získal doktorát filozofie a začal učit na gymnáziu v Novém Bydžově. Odtud přešel v dubnu 1908 na gymnázium v Roudnici a později do Prahy. Ve školním roce 19081909 studoval na pařížské Sorbonně a tento pobyt ovlivnil celé jeho další profesní směřování. V lednu 1912 se habilitoval pro vyšší matematiku na Univerzitě Karlově v Praze. V srpnu 1920 byl jmenován řádným profesorem teoretické fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na tomto místě působil až do své smrti v roce 1951. Několikrát byl děkanem přírodovědecké fakulty, v letech 1929–30 jejím rektorem. Byl členem mnoha vědeckých společností, roku 1933 se stal mimořádným členem České akademie věd a umění. Již v době pražských univerzitních studií byl nadšeným ctitelem Českého kvarteta, jehož uměleckou dráhu sledoval od vzniku tělesa a o jednotlivých členech kvarteta publikoval v časopise Tempo. Zajímal se o akustické a fyzikální jevy, zvláště o teorii kmitů a dosáhl tak propojení fyziky s hudební oblastí. Z jeho podnětu byl zaveden časový signál Československého rozhlasu ve výšce komorního a¹. Byl rovněž dovedným houslistou, který soustavně pěstoval komorní hru. Uspořádal druhé doplněné vydání knihy svého otce Bedřich Smetana a jeho boj o moderní českou hudbu (vyšlo u Jana Laichtera v Praze roku 1941).


Dílo

Dílo literární

Články a stati

Reprodukce hudby rozhlasem (Hudební rozhledy 3, 1926–27, s. 130–132);

Vzpomínky na České kvarteto (Tempo 12, 1932, č. 2, s. 44–49);

Jak kmitá spodní deska houslí? (Tempo 12, 1933, č. 10, s. 367–368);

Několik dojmů ze skladeb mistra Suka (Tempo 13, 1934, č. 5, s. 188–190);

D´Alembert o hudbě (Tempo 14, 1935, č. 5–6, s. 159–162);

Vzpomínky na Jiřího Herolda (Praha 1935).

Literatura

ČSHS (Bohumír Štědroň).

Kateřina Hnátová

Datum poslední změny: 9.1.2012