Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Nové české divadlo

Tisk


Charakteristika: Divadelní periodikum

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1918
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1936
Text
Literatura

Nové české divadlo, sborník dramatického svazu, obsahující stati o divadelních problé­mech, 1918–1936.
 
Vyšlo celkem pět svazků (1, 1918/25; 2, ­1927; 3, 1928/29; 4, 1930/32; 5, 1936, tento s názvem K. H. Hilar – čtvrt století české činohry). První dva svazky obsahovaly také stati o hudební problematice (I: Vítězslav Novák ­Melodram na moderním jevišti, Otakar Zich ­– Dramatické možnosti opery, Otakar Zítek – Sou­časná opera a scéna; II: Karel Boleslav Jirák – Afé­ra Vojcek, Otakar Zich – Jak se komponuje opera). Další svazky bez hudebních článků. Redaktoři sv. I.–III. Miroslav Rutte a Josef Kodíček, IV. Miroslav Rutte a František Götz, V. M. Rut­te. Sborník byl vydáván Aventinem (I.), O. Štorchem (II.–IV.) a Československým dramatickým svazem s Družstevní prací v Praze (V.).
Literatura
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 21.2.2006