Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kolísek, Alois

Tisk


Charakteristika: Hudební publicista

Datum narození/zahájení aktivity:1.4.1868
Datum úmrtí/ukončení aktivity:25.8.1931
Text
DíloLiteratura

Kolísek, Alois, hudební publicista, narozen 1. 4. 1868, Protivanov, zemřel 25. 8. 1931, Brno.

Vystudoval gymnázium v Brně (1879–87) a biskupský bohoslovecký ústav (1887–91), roku 1891 byl vysvěcen na kněze. Po vysvěcení se stal kaplanem v Náměšti nad Oslavou (1891–92). V letech 1892–94 studoval v Římě, kde také získal doktorát teologie. Po návratu z Říma byl kaplanem v Miroslavi (1894). U příležitosti Národopisné výstavy českoslovanské byl roku 1894 vytvořen Národopisný odbor pro hudbu na Moravě (Leoš Janáček zde měl na starosti lidovou píseň a tanec, Josef Nešvera hudbu umělou, Karel Konrád kancionály, Alois Kolísek potom hudbu církevní). V letech 1894–98 byl Kolísek katechetou a duchovním správcem v zemském ústavu pro hluchoněmé v Ivančicích, 1898–1918 potom profesorem na reálce v Hodoníně. Po vzniku samostatného Československa byl poslancem Národního shromáždění (1918–20). Zabýval se lidovou písní (zejména slovenskou), sám též doprovázel zpěváky na cimbál (od roku 1905). Pořádal několik přednášek o Janáčkovi a vždy zdůrazňoval jeho vztah ke Slovensku. V rámci přípravy těchto přednášek zasílal Janáčkovi korespondenční dotazy, na něž Janáček odpovídal. Od roku 1919 žil Kolísek v Bratislavě, kde byl řádným profesorem slovenské literatury a estetiky na teologické fakultě. Jeho zásluhou zde byla založena bohoslovecká fakulta bratislavské univerzity. Celoživotně usiloval o porozumění mezi Čechy a Slováky. Dne 20. 3. 1920 zorganizoval Slovenský koncert v Praze a k této příležitosti také sestavil obšírný bulletin se životopisy slovenských skladatelů. Zdůrazňoval potřebu hudební výchovy na Slovensku, propagoval slovenský folklór, ale i artificiální kompozice slovenských skladatelů (J. L. Bella). Publikoval v Československu, ale jeho texty vyšly i v zahraničí. Napsal například studii do publikace Slovak peasant Art and Melodies (London 1911) či předmluvu ke sbírce Rudolfa Felbera Slowakische Volkslieder (Zürich 1923).


Dílo

Dílo literární

Články a stati (výběr)

Mariánská výstava v Praze 1904 (Brno 1904);

Příspěvek k divadelní otázce (Brno 1904);

Za písní slovenskou (Naše Slovensko I, 1907–08, č. 4, s. 163–165);

Pro slovenskou píseň (Česká hudba 14, 1908, č. 1, s. 2–3);

Za ľudovú pieseň slovenskú (Národnie Noviny 46, 1915, č. 59, s. 3; č. 153, s. 2);

Zpěv posvátný na našem Slovensku (Cyril 44, 1918, č. 9, s. 146);

Hudobné účinkovanie Milana Licharda v Pešti (Hudební revue 13, 1919–20, č. 8, s. 290–296);

Národné povedomie Slovákov v ich piesňach (Melantrich, Vídeň 1922);

Spievajže si, Slovensko! (Bratislava 1922);

Terajší stav slovenskej hudby (Hoffmann, Praha 1922);

Ján Levoslav Bella (Slovenské pohľady 39, 1923, č. 9, s. 529–542);

Pobožný spev na Slovensku (Cyril 49, 1923, s. 2–4, 22–27);

Nad Tatrou sa blýska (Prúdy 12, 1928, č. 9, s. 533–541);

Hej, Slováci! Príspevok k dejinám našich národných a štátných hymien (Bratislava 1929);

Cyrillo-methodějství u Čechů a u Slováků (Brno 1935).

Literatura

I. Lexika

ČSHS (Zdenko Nováček).

II. Ostatní

Otázky a odpovědi. Dr. Aloisu Kolískovi (Lidové noviny 30, 1922, č. 64, z 5.2.1922).

Krčméry, Štefan: Za Alojzom Kolískom (Slovenské pohľady 47, 1931, č. 9, s. 572–575).

Potúček, Juraj: Súpis slovenských hudobnín a literatury o hudobníkoch (SAVU, Bratislava 1952, s. 134).  

Potúček, Juraj: Doplnky k hudobnej bibliografii (Hudobnovedné štúdie III, 1959, s. 296).

Potúček, Juraj: Výberová bibliografia zo slovenskej hudobnovednej literatúry 1862–1962 (Bratislava 1963).

Potúček, Juraj: Alois Kolísek. Za slovenskú hudbu a spev (SAV, Bratislava 1968).

Kateřina Hnátová

Datum poslední změny: 11.1.2012