Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Paukner, Josef

Tisk


Charakteristika: skladatel, kapelník, ředitel kůru a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:25.2.1847
Datum úmrtí/ukončení aktivity:2.2.1906
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Paukner, Josef, skladatel, kapelník, ředitel kůru a hudební pedagog, narozen 25. 2. 1847, Sedlec (okres Tábor), zemřel 2. 2. 1906, Praha.

 

Základy hudebního vzdělání získal u svého otce, ředitele sedlecké školy. Po maturitě na pražském gymnáziu studoval varhanickou školu, kterou nedokončil (1868–70), a nastoupil na místo učitele Pivodova pěveckého ústavu. Po krátkém působení ve Varšavě odcestoval do Moskvy, kde se seznámil s významnými osobnostmi hudebního života (Pjotr Iljič Čajkovskij, Jan Hřímalý a další). Stal se kapelníkem carské opery (1873–75) a ředitelem kůru polského katolického chrámu (1875–81). Po návratu do Čech se usadil v Praze. Jako skladatel se zaměřoval na vokální tvorbu, která se vyznačovala prostou melodikou, obsahovala vlastenecké náměty, prvky humoru a ve své době se stala velmi populární. Upravoval české, slovenské, polské a ruské národní písně, komponoval drobné klavírní skladby salónního charakteru a skladby duchovní. Podílel se na vydání cvičebnice zpěvu (vyd. Urbánek, Praha 1894). Sbory vydával vlastním nákladem ve sbírkách Slavoj, Vlasta, Ozvěna, Hlahol a Česká veselost. Pauknerovy písně vydávali zejména František Urbánek a Emanuel Starý.


Dílo

Dílo hudební (výběr):

 

Sbory (I.–III.)

I. Mužské sbory

Slavoj, sbírka nových čtverozpěvů světských i kostelních (7 sešitů, vyd. vlastním nákladem, Praha).

Sešit I. – 1. Hesla, 2. Chaloupky, 3. A kdyby vše potěšení, 4. Postilion, 5. Andělíček, 6. Po kázání, 7. Okénko, 8. Ave Maria, 9. Naše zlatá Praho, 10. Znamení, 11. Slezská hymna.

Sešit II. – 1. Na Moravu, 2. Růže, 3. Hlas Boží, 4. Před sňatkem, 5. Po sňatku, 6. Připlulo jaro, 7. Před bouří, 8. Můj anděli, 9. Vlasti, 10. Mluvě české, 11. U džbánku, 12. Růže a rozmarýna.

Sešit III. – 1. Heslo, 2. Zastaveníčko, 3. Tak často mi to připadá, 4. Ó, byl to krásný sen, 5. Tys anděl můj, 6. Pohřební, 7. Stará vlasť, 8. Dudák, 9. Sen, 10. Dcerám českým, 11. Babí léto, 12. Tys matko Slávo, 13. House.

Sešit IV. – 1. Hymna pěvců, 2. Jesu dulcis memoriam, 3. Jak se dostal Honza do nebe, 4. Tys mi vše, 5. V mé duši tisíc skřivánků, 6. Dcerka pana otce, 7. Útěcha, 8. Milenka, 9. Píseň, 10. Má láska.

Sešit V. – 1. Čeští hoši, 2. Matce vlasti, 3. Zemi české, 4. Ave Maria, 5. Pomoc pro náramnou lásku, 6. Fialinka, 7. Čtverlístek, 8. Co na nebi je hvězdiček, 9. Šťastný manžel, 10. Na mezi, 11. Vdovec, 12. Sbor slavnostní.

Sešit VI. – 1. Pomlázka, 2. Já v snách tě viděl, 3. Tys jako nebe snivá, 4. Což platno, že ten slavíček, 5. Ve mlýně, 6. Zpěv Slovanů, 7. Bratři dále, 8. Byli jsme a budem, 9. Pohřební, 10. Duch, 11. Přípitek.

Humoristické sbory (1. Křtiny, 2. Z lásky, 3. Ó, kobliho, 4. Červená vodička, 5. Sám Bůhví kde, 6. Na památku, 7. Vezmem se, 8. Vzácná milá, 9. Hubičky, 10. Útěcha, 11. Kovářovic Madla, 12. Loteristka, 13. Kdybys nám pivečko, vyd. vlastním nákladem, Praha).

 

Jednotlivé mužské sbory

A dal-li Pán Bůh.

Boleslavská.

Božská slza.

Červená vodička.

Drátenická.

Dvě české polky (1. Třešovická, 2.Šánovická).

Ejhle, druha rodilého.

Jsme k tomu odsouzeni.

Kdo jsi Čech.

Když anděl smrti kynul.

Lepší pohár vína.

Měj blahý sen.

Mladé chase.

Moderní zastaveníčko.

Naše píseň.

Noc filipojakubská (s tenorovým/barytonovým sólem).

Polka Mazurka pro merlotiny.

Pijácká.

Píseň o starém klobouku.

Poslední sklenka.

Povznesení.

Při měsíčku.

Při sňatku.

Rozhněvaní.

Sbor ke slavnosti 400tých narozenin Koperníkových.

Soud Bůh ví kde.

Svět se točí.

Tvůj obraz.

Vávra mládek.

 

II. Smíšené sbory

Ozvěna, sbírka smíšených sborů (vyd. vlastním nákladem, Praha).

Tři sbory (1. Anděl strážce, 2. Na zem se snesla rosička, 3. Milujícího přání, vyd. Starý, Praha).

Humoristické sbory (1. Cikánova píšťalka, 2. Po valašsky od země, 3. Ohlášky, 4. Žabí svatba, 5. Na mlatě, 6. Výpomoc, vyd. Urbánek, Praha).

 

Jednotlivé smíšené sbory

Kdo za pravdu hoří.

Kukačka.

Láska.

Na nebi plno hvězdiček.

Píseň jarní.

Píseň pohřební.

Pole.

Posvícení.

Slavnostní sbor.

Stasa čarodějnice.

Svaté listí.

Včelky.

Vlasti má.

Zalkej, ach zalkej.

Zlatá Praha.

Žabí zpěv.

 

III. Ženské sbory

Vlasta, sbírka ženských sborů (vyd. vlastním nákladem, Praha).

 

Písně (I. – III.)

I. Písně národní

Krůpěje rosy, písně v národním tónu pro hlas a klavír (1. Proroctví žežulčino, 2. Návrat z lesa, 3. Loučení, 4. Čert a Vašek, 5. Pán-panáček, 6. Dědoušek, 7. Sen, 8. Stesk, 9. Honza, 10. Chudá dívčina, vyd. Urbánek, Praha).

Písně v národním slohu pro vyšší/střední hlas a klavír (1. Ševcova Kačena, 2. Zpověď, 3. Prožluklý den, 4. Hlasem zvonků, 5. Pantáta ze mlýna, 6. Já v snách tě viděl, 7. Tvrdá hlavička, 8. Švarná selka, 9. Honza, vyd. vlastním nákladem, Praha).

České národní písně pro 3 ženské hlasy a klavír (vyd. Urbánek, Praha, také verze pro smyčcové kvarteto).

Ruské národní písně pro 3 ženské hlasy a klavír (vyd. Urbánek, Praha).

Polské národní písně pro 3 ženské hlasy a klavír (vyd. vlastním nákladem, Praha).

 

II. Písně a scény humoristické

Česká veselost, sbírka původních humoristických zpěvů a scén pro dva, tři i více hlasů a klavír (1. Umělci na mizině, 2. Operace, 3. Jindy a nyní, 4. Dva pijáci, 5. Milozpěv na zakázku, 6. Prášilové, 7. Polka, 8. Metaři, 9. Roznášeči kultury, 10. Mizerie, 11. Farizejci, 12. Hypochondři, 13. Hladoleti, vyd. Knapp, Praha).

 

Jednotlivé humoristické písně a scény

Dívka chudičká.

Hlas boží.

Kdo má zpívat?

Manželova opička.

Nos pana vrchního.

Radosti manželské.

Serenáda mistra Cihličky.

Spiknutí v Chroustovicích.

Stará vojna.

Staří mládenci.

Strašidlo.

Špatné tanečnice.

Študent a hausmístr.

Světa pán v županu a madame Sans-Gene.

Šumaři.

Tvůj krásný Lado.

Zabil hokynáře.

Ženílkové.

 

III. Ostatní písně

Desatero písní pro hlas a klavír (1. Kdybys ty mi umřela, 2. Již stalo se, 3. Ty oči Tvé, 4. Tak často mně to připadá, 5. Již kyne míru noc, 6. Srdce lidské, 7. Má píseň, 8. Ó, sladká lásko, 9. Jáť zlíbal, 10. Modlitbičky, vyd. Urbánek, Praha).

Desatero písní Rudolfa Mayera pro hlas a klavír (1. Tys jak anděl z jiných říší, 2. Přijde vesna, 3. Choval jsem tě v objetí, 4. Nade námi lítala, 5. Hvězda lásky padala, 6. Věřil jsem, 7. Ba je tu v světě radostí, 8. Srdce, moje srdce, 9. Má duše hořem sklíčená, 10. Přes věčnosti věčné změny, vyd. Urbánek, Praha).

Osmero písní pro hlas a klavír (1. Pomodli se také za mne, 2. Zastaveníčko, 3. Marně se mi skrýváš, 4. Mých ty snův jsi, kráso noc, 5. Credo, 6. Za hranicemi, 7. Tři slova, 8. Tys jenom ještě poupátko, vyd. Urbánek, Praha).

Velectěnému panu Čeňku Thonovi, místořediteli Hlaholu v Plzni (1. Ferdinand Březina, 2. La Pamela, 3. Noční čepice).

 

Jednotlivé písně

Dennice.

Dobré jitro.

Dva trojzpěvy (1. Večernice, 2. Fialinka).

Jabloňka.

Jarní noc.

Kdybys nám, pivečko, umřelo.

Kolik vzdechů láska moje.

Má milá pojď.

Mé růži.

Na jahody.

Na prsou Tvých se sladce odpočívá.

Nehněvej se.

Nevěsta předoucí.

Ó, jak si přeji.

Odpovědi.

Poezie a próza.

Poslední přání.

Přemítání.

Rozdílný účinek.

Slzičky.

Stesk a touha.

Ta rosa lásky žhavá.

Touha.

V háječku.

Vzdechy nevěsty.

 

Duchovní skladby

Ave Maria pro soprán/tenor, housle, violu/violoncello a klavír/harmonium (1884, vyd. vlastním nákladem, Praha).

Čtyři vložky kostelní pro střední hlas a varhany (1. Ave Maria, 2. Jesu dulcedo cordium, 3. Adeste fideles, 4. Christus natus est, vyd. Nejedlý, Praha 1901).

Vložky kostelní na všecky doby roční pro ženské/dětské hlasy a varhany (1902, 1. a 2. K Panně Marii, 3. K Pánu Ježíši, 4. Důvěra v Boha, 5. Adventní, 6. Vánoční, 7. Postní, 8. Velikonoční, 9. Svatodušní, vyd. Nejedlý, Praha 1902).

Ó nejsvětější Panno Maria pro soprány, alty a varhany/harmonium (vyd. Ústřední církevní nakladatelství, Praha 1956).

Requiem pro 1 hlas a varhany (české, vyd. Urbánek, Praha).

Šest vložek pro 3 ženské hlasy a varhany (vyd. Urbánek, Praha).

Zpěvy pohřební k různým příležitostem pro smíšený sbor (2 sešity, vyd. Urbánek, Praha).

 

Klavírní skladby

Nokturno (vyd. Binko, Třešť 1881).

Upomínka na Moskvu, valčík (vyd. Binko, Třešť 1882).

Sedlecká, čtverylka (vyd. Binko, Brtnice 1882).

Letem, kvapík (vyd. Binko, Třešť 1883).

Slavnostní pochod k otevření Národního divadla v Praze (vyd. Binko, Třešť 1883).

Písně beze slov (také verze pro harmonium nebo smyčcové kvarteto, vyd. Binko, Třešť 1884).

Děvám českým, čtverylka (vyd. Binko, Třešť 1884).

V tance víru, valčíky (vyd. Binko, Brtnice 1887).

Ovčáček, transkripce na národní píseň (vyd. Binko, Brtnice 1888).

Z věrných srdcí vlastenecké mládeže, kratičká fantazie na rakouskou hymnu (vyd. Binko, Brtnice 1888).

Hoj my čeští landšturmáci (s podloženým textem, vyd. Starý, Praha).

Nad hrobem Františka Ladislava Riegra, smuteční pochod (vyd. Starý, Praha).

Zalkej Čechie, elegie nad troskami Národního divadla (vyd. Urbánek, Praha).

Po elektrické dráze, kvapík (vyd. Starý, Praha).

Copak myslíš, transkripce na národní píseň (vyd. Kočí a Finke, Plzeň).

Do kola, třasák.

Na Vltavě, čtverylka.

Hanička, salónní skladba.

Impromptu.

 

Hudebně-dramatické skladby

Poklad, opera o dvou jednáních (premiéra 28. 2. 1885, Divadlo na Veveří, Brno; předehra k opeře pro klavír na 4 ruce, vyd. Urbánek, Praha).

Vilém Tell číslo II., velká pohnutlivá operní tragedie s volným nepoužitím historie o 1 jednání a více mrtvolách (text Josef Šváb-Malostranský, vyd. Šváb, Praha 1901).

Princ Brk a kněžna Džinarata, velká melodramatická balada s použitím živých figur (text Josef Šváb).

 

Ostatní skladby

České album pro housle a klavír (vyd. Litolff, Braunschweig).

České národní písně pro smyčcové kvarteto (vyd. Knapp, Praha).

Literatura

I. Lexika

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis Národního muzea v Praze).

OSN.

Pazdírek, Franz: Universal-Handbuch der Musikliteratur aller Zeiten und Völker (Vídeň 1904–10).

ČSHS.

Stieger, Franz: Opernlexikon. Teil II: Komponisten (Tutzing 1977).

 

II. Ostatní

Neruda, Jan: Podobizny I (Praha 1951, s. 289).

Fiala, Miroslav: Hudební výročí 2004 (Náš domov 2004, č. 175, s. 14–15).

Janka, Otto: Josef Paukner (In: Český Merán, Sedlec-Prčice 2007, s. 67–77).

Janka, Otto: Tři proměny Josefa Pauknera (In: Český Merán, Sedlec-Prčice 2008, s. 93–100).

Archivalie

Národní muzeum. České muzeum hudby.

Národní knihovna. Hudební oddělení.

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 1.9.2016