Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Morávek, Josef Zdeněk

Tisk


Charakteristika: Rozhlasový pracovník a klavírista

Datum narození/zahájení aktivity:15.6.1904
Datum úmrtí/ukončení aktivity:3.6.1976
Text
Literatura

Morávek, Josef Zdeněk, roz­hlasový pracovník a klavírista, narozen 15. 6. 1904, Praha, zemřel 3. 6. 1976, tamtéž.
 
Vystudoval v Praze reálné gymnázium a práva na Karlově univerzitě (JUDr.), zároveň se vzdělával ve hře na klavír u Adolfa Mikeše, ve zpěvu u Olgy Paršové-Zikešové a Růženy Pana­jotové. Po soudní praxi stal se rozhlasovým pra­covníkem (1926–46, postupně klavírista, ta­jemník a ředitel). Úředník Československé obchodní komory (1950–58). Za okupace pořádal četné koncerty, přednášky a estrády na venkově. V rozhlase byl blízkým spolupracovníkem Mirko Očadlíka.
Literatura
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 20.2.2006