Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Furbe

Tisk


Charakteristika: Skladatel

Text
Literatura

Furbe, skladatel 2. poloviny 18. století.
 
V Rajhradě dochována řada jeho skladeb (hymny, nešpory, antifony, ofertoria, sepolkra, mše, rekviem) z let 1765–71. Napsal také klášterní dramatické hry Opera croatica a Applausus musicograiulatorius. V hudebním oddělení Moravského zemského muzea v Brně dochovány jeho dvě Miserere, jedno ze Gravaniho sbírky, druhé z 1763 ze svatojakubského archívu.

Literatura
PHSN.
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 15.2.2006