Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bláha, Ivo

Tisk


Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:14.3.1936
Text
DíloDiskografieLiteratura

Bláha, Ivo, skladatel, narozen 14. 3. 1936, Litomyšl.
 
Skladbu studoval na AMU u Jaroslava Řídkého a Vladimíra Sommera (1954–58, abs. Koncert pro orchestr). V roce 1970 dokončil pětileté studium umělecké aspirantury u Emila Hlobila a kurs elektroakustické hudby v experimentálním studiu Československého rozhlasu v Plzni pod vedením Miloslava Kabeláče a Eduarda Herzoga. Na konci této spolupráce vznikla skladba pro spíkra, flétnu, hoboj, klarinet a magnetofonový pás (Ta láska 1958). V roce 1999 byl jmenován profesorem. 
Ve svém díle se věnuje především instrumentální hudbě. Jeho skladby se vyznačují formální precizností a vynalézavostí v oblasti zvukových barev (v kompozičním slohu dospěl k vlastní syntéze, harmonie se pohybuje v rámci uvolněné tonality). Velkou pozornost věnuje skladbám pro děti (především dětským sborům). Je rovněž autorem hudby ke krátkým filmům.
Smyčcový kvartet č. 3 získal přední umístění na Mezinárodní skladatelské tribuně UNESCO v Paříži (1991) a pět miniatur pro sólovou kytaru Zoolekce II. výroční cenu Českého hudebního fondu (1993). Získal rovněž několik cen za sborové cykly v skladatelských soutěžích vokální tvorby Jirkov-Olomouc (skladby Něco pro uši, Písničky s věnováním a Beruška, hroch a počítadlo).
Od roku 1967 až do současnosti vyučuje hudebně teoretické předměty, hudební praktikum a hudební a zvukovou dramaturgii filmu na Filmové a televizní fakultě AMU. V roce 1980 zde založil studijní obor Zvuková tvorba, od roku 1993 je vedoucím Katedry zvukové tvorby. Byl rovněž asistentem a tajemníkem Katedry skladby Hudební fakulty AMU kde pedagogicky působil v oblasti hudebně teoretických a skladebných disciplín. Hrál v orchestru Městského divadla v Kladně (1960–62).
Je autorem odborných článků a publikací o zvukové dramaturgii filmu (Dramaturgie zvuku v amatérském filmu, Zvuková dramaturgie filmu, nejvýznamnější Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU Praha 1995, 2003).
Vydával u společností Panton, Supraphon a Editions Henry Lemoine. Autorovy rukopisy jsou uloženy v archivech Českého hudebního fondu a Archivu Českého rozhlasu Praha.


Dílo

I.  Dílo hudební
 
Komorní
Dechový kvintet (4 věty; 1956);
Smyčcový kvartet č. 1 (4 věty, durata 23´, 1957);
Tři kusy pro housle a klavír (durata 16´, 1961);
Jarní hry. Suita pro dechové kvinteto (3 věty, durata 11´, 1962);
Samota. Sonáta o třech větách pro sólové housle (durata 15´, 1965, studiová nahrávka: Československý rozhlas Plzeň 1977);
Hudba pro pět dřevěných nástrojů (flétna, hoboj, klarinet, basklarinet, fagot). I.Ritornel 1, II.Andantino, III.Ritornel 2, III.Presto, IV.Ritornel 3, 1965);
Smyčcový kvartet č. 2. I. Mollemente, II. Duro. (durata 12:45, 1966; partituru s hlasy vydal Panton 1970. Studiová nahrávka: Československý rozhlas Praha 1977);
Tři toccatové studie pro klavír (durata 10´, 1967; vydal Panton 1979. Studiová nahrávka: Československý rozhlas Praha 1970, nahrál autor);
Hudba k obrazům přítele pro flétnu, hoboj a klarinet (1 věta, durata 7´, 1971);
Sonata per violoncello e piano (1 věta, durata 15´, 1972; studiová nahrávka: Československý rozhlas Plzeň 1984);
Ta láska. Hudba k básni Jacquese Préverta pro spíkra, flétnu, hoboj, klarinet a magnetofonový pás(jedna věta, durata 11:30, 1973–75; realizace magnetofonového pásu a studiová nahrávka: Československý rozhlas Plzeň 1977);
Dvě invence pro sólovou flétnu (durata 9´, 1974; vydal Panton 1977, nahráno živě: Supraphon 1975);
Duo per clarinetto basso e piano (1 věta, durata 8:36, 1975; nahráno živě: Panton 1977, studiová nahrávka: Československý rozhlas Praha 1976);
Paprsky pro klavír (1 věta, durata 16:30, 1976; studiová nahrávka: Československý rozhlas Praha 1981);
Housle. Věta pro sólové housle (durata 9´, 1979; vydal Panton 1989, živá nahrávka: Supraphon 1980, studiová nahrávka: Československý rozhlas Praha);
Hymnus per organo (1 věta, durata 12´, 1980; živá nahrávka Panton 1981, studiová nahrávka: Československý rozhlas Praha 1985);
Sonata transparenta pro flétnu a klavír (2 věty, durata 10´, 1981);
Moravské kolébavky. Hudební obrázky na lidové písně pro soprán, flétnu a klavír (durata 13´, 1982);
Smyčcový kvartet č. 3 (4 věty, durata 22´, 1983; studiová nahrávka: Československý rozhlas Plzeň 1987, partituru s hlasy vydal Český hudební fond 1989);
Zoolekce aneb Hodiny živočichopisu. Šest drobných skladeb pro sólovou kytaru (durata 11:15, 1984; studiová nahrávka: Československý rozhlas Praha 1989, vydal: Panton 1988);
Klenby pro varhany (1 věta, durata 12´, 1986, živá gramofonová nahrávka: Panton 1988);
Zoolekce II. Pět miniatur pro sólovou kytaru (durata: 10:15, 1987, vydal: Editions Henry Lemoine - Paris 1992, studiová nahrávka: Československý rozhlas Praha 1989);
Imaginace pro housle a klavír (1 věta, 1988, durata 9:40, studiová nahrávka na CD: Triga,  Praha 1999);
Sonata introspecta per viola (durata 16´, 1989, revize 2003; studiová nahrávka Český rozhlas Praha 1995);
Quasi sonata per clavicembalo (4 věty, durata 15:40, 1998; živá a studiová nahrávka: Český rozhlas Praha 1999);
Makrokosmos pro klavír (1 věta, durata 11:30, 1998; živá nahrávka: Český rozhlas Praha,  studiová nahrávka: Zvukové studio hudební fakulty AMU, Praha 2000);
 Smyčcový kvartet č. 4 „Curriculum vitae.“  I. Naivně, II.Křehce, III.Usilovně, IV.Smírně (durata 21:30, 2000; živá nahrávka: Český rozhlas Praha 2001);
1 plus minus 1. Hudební výstup pro flétnistku a houslistku (1 věta, durata 10:20, 2001, živá nahrávka: Český rozhlas Praha 2002);
Samomluva s marimbou pro marimbu a hlas hráče (1 věta, durata 9:35, 2001);
Hádes. Antický obraz pro kontrafagot a klavír (1 věta, durata 4´, 2002);
Satyrovy kruhy pro sólový klarinet (1 věta, durata 4 ´, 2003);
Čtverylka. Taneční fantazie pro čtveřici viol (1 věta, durata 8:30, 2004);
Zoolekce. 11 miniatur pro cembalo. Adaptace verze pro kytaru (1 věta, durata 21´).
 
Komorní skladby pro děti (výběr)
Cyklus dětských skladeb pro klavír (durata 10´, 1954);
Sonatina semplice per tromba e piano (3 věty, durata 6´, 1963);
Duetto facile pro housle či houslový soubor (4 věty, durata 8´, studiová nahrávka Československý rozhlas Praha; vydal Panton 1980);
O dechovém kvintetu (hudba s průvodním slovem pro školní koncerty, durata 13´, 1975);
Slovenské národní písně pro zobcové flétny a bicí ad lib. (1989);
Senza arco pro smyčcové kvarteto (1 věta, durata 3:30, 2005).
 
Orchestrální
Koncert pro orchestr (durata 18´, 1958);
Koncert pro bicí nástroje a symfonický orchestr (1 věta, durata 13 min., 1964);
Koncert pro housle a orchestr (1 věta, durata 14´, 1968, živá nahrávka: Československý rozhlas Praha, živá gramofonová nahrávka: Supraphon);
Sinfonia per archi (1 věta, durata 17´, 1977; živá nahrávka: Supraphon 1978);
Bergamasca – Symfonické scherzo (1 věta, durata 10:30, 2000, studiová nahrávka: Český rozhlas Plzeň 2003);
Ornamenty pro klavír a orchestr (1 věta, durata 14:30, 2003);
Cyklorama pro symfonický orchestr (1 věta, durata 31:30, 2005).
 
Vokální
Sentence o životě, smrti a věčném času pro mužský sbor a cappella. Tři sbory na latinské texty (durata 12 min., 1966).
 
Vokální skladby pro děti (výběr)
Co je krásy na světě. Kantátový cyklus pro dětský sbor a komorní orchestr. Ráj domova, Rosnička, Nemocný zajíc, Medák, Chroust, Brambory, Malá pacientka, Pampeliška, Tráva, Finále (rovněž ve verzích s dechovým kvintetem či klavírem; durata 15´, Studiová nahrávka Československý rozhlas Praha. Výběr: Supraphon 1966);
Říkadla pro dětský sbor s dětskými instrumenty (durata 4´, 1964);
Nevídano. Písničky na slova Josefa Kainara pro dětský sbor s ladičkou. 1.Hajany, 2.Orchestr, 3.Klobouk, 4.Mela (durata 7:30, 1970);
Něco pro uši. Tři dětské sbory s klavírem (durata 7:30, vydal ČHF 1984, studiová nahrávka  Československý rozhlas Ústí nad L. - Ústecký dět.sbor - dir. V.Kobrle. Cena v skladatelské soutěži vokální tvorby - Jirkov 1984);
Poselství Praha-Tokio pro dětský sbor a cappella (durata .5 min, 1983, verze pro smíšený sbor 1998);
Písničky s věnováním. Čtyři dětské sbory s klavírem a zobcovou flétnou. Sluníčko, rozsviť den. Malovaný den. Netoličtí vrabčáci (durata 11´, 1983, cena v skladatelské soutěži vokální tvorby Jirkov - Olomouc 1984);
Beruška, hroch a počitadlo. Tři jednohlasé písničky pro sbor mladších dětí a klavír. 1. O berušce, 2. Starý hroch, 3. Počitadlo (durata 6´, 1983, vydal: PKO Olomouc 1983, cena v skladatelské soutěži vokální tvorby Jirkov 1984);
Ciao, miao. Píseň pro dětský sbor s dechovým kvintetem (durata 2´, 1984);
Koťata. Jednohlasá píseň pro sbor mladších dětí a klavír  (durata 2´, 1985. Vydalo Informační centrum Olomouc 1989);
Radost všem. Vánoční kantáta pro dětský sbor a instrumentální soubor.  1. Svatá noc nastává, 2. Zvoní zvony, 3. Pokoj lidem dobré vůle, 4. Ježíšku, Ježíšku, 5. Radost všem (durata 11´, 1997, studiová nahrávka Český rozhlas Praha 1998);
Strunám starobylým pro dětský sbor a cappella. 1. Loutna, 2. Cembalo, 3. Harfa (durata 10´, 1998, živá nahrávka Český rozhlas 1998);
Jaro, vítej!.   Malá kantáta pro sbor mladších dětí, klavír a dětské nástroje. 1. První kvítí, 2. Kraslice, 3. Věneček, 4. Jarní muzika. (durata 8´, 1998);
Živá voda. Písničky pro sbor mladších dětí a klavír. Duha, Kroupy, Mlha, Moře, Sníh, Mraky, Rampouchy, Rosa, Zmrzlina (durata 18´, 2001);
Living water. Rainbow, Fog, Snow (anglická verze textu: Ivo Bláha, 2003);
Zvonky pro dětský sbor a zvonkohru (durata 3´, 2004);
Medvědí písničky. Tři dětské sbory. Medvídě (s klavírem), Medvěd vševěd (s klavírem), Zámecký pán (a cappella) (durata 7:40, 2004).

 

II. Dílo literární

Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla (AMU Praha 1995, 2003).

Diskografie

Imaginace pro housle a klavír (CD; Triga,  Praha 1999);
Klenby pro varhany (LP; Panton 1988);
Koncert pro housle a orchestr (Supraphon).

Literatura

I. Lexika
Malá encyklopedie hudby (Editio Supraphon 1983).
Malá Československá encyklopedie (Akademia 1984).
ČSS.
Český biografický slovník XX. století.(Ladislav Horáček – Paseka, 1999).
MGG 2.
Baker’s Biographical Dictionary of Musicians (Cenntenial Edition 2001).
International Who’s Who in Classical Music (London: Europa, 2002).
 
II. Ostatní
a) život a dílo
http://www.sibeliusmusic.com/cgi-bin/user_page.pl?url=ivoblaha#Czech
http://www.sibeliusmusic.com
http://www.velikani.cz/index2.php?zdroj=blahai&kat=ume 

b) archivy a vydavatelství

http://www.musicbase.cz/
http://www.hudebnifond.cz/
http://www.editions-lemoine.fr/fr/
 
Jakub V. Vlček

Datum poslední změny: 7.3.2006