Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Blacký, Josef

Tisk


Charakteristika: Sbormistr, dirigent a korepetitor

Datum narození/zahájení aktivity:29.10.1920
Datum úmrtí/ukončení aktivity:13.2.2003
Text

Blacký, Josef, sbormistr, dirigent a korepetitor, narozen 29. 10. 1920, Staňkov (Domažlice), zemřel 13. 2. 2003, tamtéž.
 
Ve svém rodišti se učil od 12 let hře na housle a od 14 let hře na varhany u Jaroslava Zahradníka. V roce 1936 vstoupil na pražskou konzervatoř a po absolvování (housle, dirigentské oddělení u Metoda Doležila a Pavla Dědečka) studoval soukromě u Otakara Jeremiáše a Václava Talicha. V roce 1942 se stal kapelníkem Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Od roku 1945 působil jako korepetitor Národního divadla a dirigent Pražské a Komorní zpěvohry. V roce 1950 se stal korepetitorem, sbormistrem a dirigentem sboru Československého rozhlasu. O osm let později nastoupil jako druhý dirigent Plzeňského rozhlasového orchestru a stal se nejdéle působícím dirigentem v historii orchestru (22 let). V roce 1972 přijal místo profesora plzeňské konzervatoře – učil základy dirigování, čtení partitur a vedl konzervatorní symfonický orchestr. V závěru života působil na hudební škole ve svém rodišti.


Diskografie

Česká soudobá hudba. Symfonická a koncertantní hudba (Český rozhlas, 1999);
Jan Slimáček: Musica e canto (Český rozhlas, 1971).

Literatura

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Knoppová, Martina: Dirigent Josef Blacký a hudební život v Plzni (diplomová práce, Západočeská univerzita Plzeň, Pedagogická fakulta, 1994).
Bernášek, Václav: Bez taktovky vzpomíná dirigent Josef Blacký (Domažlický deník 7, 1997).
Bernášek, Václav: Dirigent se s životem bez orchestru zatím nevyrovnal (Mladá fronta Dnes 3. 2. 1999).
Holý, Jan Prokop: Muzikantský mistr ze Staňkova (Domažlický deník 12. 10. 2000).
Fiala, Jaroslav: Dirigent Josef Blacký se dožívá osmdesáti let (Domažlický deník 26. 10. 2000).
Fiala, Jaroslav: Neočekávaně odešel dirigent Josef Blacký (Domažlický deník 25. 2. 2003).
Cibulková, Milena: Milenkou mu byla hudba (Domažlický deník 26. 2. 2003).
Holý, Jan Prokop: Odešel vzácný tvůrčí hudebník (Domažlický deník 27. 2. 2003).
 
Tereza Berdychová

Datum poslední změny: 4.12.2008