Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Mentberger, Václav

Tisk


Charakteristika: Vlastivědný pracovník a hudební spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity:7.1.1886
Datum úmrtí/ukončení aktivity:15.12.1969
Text
Literatura

Mentberger, Václav, vlastivědný pracovník, hudební spisovatel, narozen 7. 1. 1886, Kasejovice (u Nepomuku), zemřel 15. 12. 1969, Plzeň.

 

Pocházel ze starého kasejovického rodu, absolvoval vyšší reálku v Plzni, v roce 1906 vyučoval výpomocně na obecné škole v rodišti. Od roku 1908 pracoval v různých železničních stanicích jako dopravní úředník (později v Olomouci a Plzni jako zkušební komisař a dopravní kontrolor, vrchní inspektor Československých státních drah); za okupace penzionován, 1945–47 opět ve službě. Bydlel trvale v Plzni, shromáždil a zpracoval různé sbírky věnované přírodninám, uměleckému průmyslu a kulturním památkám, jež jsou uloženy v kasejovickém muzeu v židovské synagoze.

 

Živě byl činný i publicisticky, vydal mimo jiné Kasejovické pověsti, písně a říkánky (obsahuje jen texty písní, Plzeň 1938), Životopis hraběte Fr. Ant. Šporka, První plzeňská papírna, Soupis kasejovických obyvatel; některé práce zůstaly v rkp. a jsou uloženy ve Státním židovském muzeu v Praze a v Archivu města Plzně (z roku 1954 je spis Kasejovičtí Židé). Hudby se týkají publikace Z deníku J. J. hraběte z Vrtby (Plzeň 1940), Mozartova hudba na Plzeňsku (katalog výstavky Národopisného musea Plzeňska z roku 1941), Hudební archiv Smetanova mládí (Plzeň 1942). Zpracoval též hudební materiály v plzeňském městském archivu (ten odkoupil i jeho soukromou sbírku hudebnin). O hudbě publikoval články (fejetony) mimo jiné v Českém deníku (1931–39) a Nové době (1933–45).


Literatura

I. Lexika

ČSHS (heslo Antonín Špelda).

 

II. Ostatní

Koželuh, Josef: Václav Mentberger (na internetových stránkách Města Kasejovice).

 

Ivan Poledňák

Datum poslední změny: 14.3.2009