Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Přikryl, Jaroslav

Tisk


Charakteristika: Klavírista, cembalista, pedagog a hudební publicista

Datum narození/zahájení aktivity:1.1.1935
Datum úmrtí/ukončení aktivity:26.10.2009
Text
DíloDiskografieLiteratura

Přikryl, Jaroslav, klavírista, cembalista, pedagog a hudební publicista, narozen 1. 1. 1935, Olomouc, zemřel 26. 10. 2009, Praha.

Po maturitě na Gymnáziu v Praze 6 studoval na pražské konzervatoři hru na klavír u Václava Holzknechta, hru na cembalo u Oldřicha Kredby, komorní hru u Bedřicha Jaroše (1954–59) a hudební vědu na filosofické fakultě Univerzity Karlovy (dálkově, 1956–64). Byl učitelem Lidové školy umění v Praze 6 (1959–65); od roku 1964 externě, od 1965 v plném úvazku je pedagogem pražské konzervatoře (obory hra na cembalo, dějiny hudby, dějiny a literatura hlavního oboru a interpretační seminář). V letech 1966–1972 byl externím redaktorem odborného měsíčníku Hudební rozhledy a programového sborníku FOK Koncertní život, 1987–2002 byl pedagogickým a uměleckým ředitelem instruktivní akce Setkání, pořádané nejprve v Kroměříži, jež se od počátku devadesátých let proměnilo v Letní školu komorní hudby ve Valdicích.

V letech 1966–72) byl externím redaktorem programového sborníku FOK Koncertní život a odborného měsíčníku Hudební rozhledy. Poté se věnoval převážně hře na cembalo, zejména v souborech Pražští komorní sólisté (od 1967, s ním vystupoval v Německu, ve Francii, v Belgii, v Lucembursku, v Itálii a v Portugalsku), Musica da camera Praga (od 1968, kvintet v obsazení flétna, hoboj, housle, violoncello a cembalo spoluzaložil; s ním v průběhu 25 let činnosti vystoupil ve většině evropských zemí, v USA a v Kanadě), Sonatori di Praga (od 1971, s ním pořídil četné gramofonové nahrávky skladeb soudobých českých autorů Ivo Jiráska, Jana Hanuše, Jana F. Fischera, Václava Kučery a dalších). Jako pianista a cembalista samostatně koncertoval v bývalé Jugoslávii (Split, Dubrovník, Záhřeb).

Pro gramofonové firmy Supraphon a Panton nahrál s výše uvedenými tělesy mimo jiné Concerti grossi, op. 6 (1–12) Georga Friedricha Händla (kompletní nahrávka Concerti grossi op. 3 téhož autora nebyla pro úmrtí violoncellisty Václava Jírovce dokončena, fragment obsahuje jen č. 1–4), Quatro staggioni Antonia Vivaldiho, Sinfonii Františka Xavera Richtra (se Sukovým komorním orchestrem), dále hrál part cembala v nahrávce oratoria Josefa Myslivečka Abraham a Izák (Bonton 1992).

Do konce šedesátých let se Přikryl věnoval také profesionální činnosti v oblasti populární hudby: jako pianista působil v divadlech malých forem (1961-67), jako publicista od roku 1958 přispíval recenzemi koncertů a gramofonových desek do Večerní Prahy a Hudebních rozhledů, Melodie a Aktualit Melodie. Ve sféře artificiální hudby Přikryl také autorsky spolupracoval s Československým rozhlasem (mimo jiné pořady o oratoriích Georga Friedricha Händla, o díle  Claudia Monteverdiho a dalších), a s Divadlem hudby v Praze (cyklus pořadů  Soukromý Mozart, třicetidílný cyklus pořadů o italské duchovní hudbě Cesty po Itálii a další). Od 1970 se již věnuje jen výkonné praxi jako cembalista a pedagogické činnosti.

Přikryl rovněž aktivně působí jako funkcionář ve Společnosti pro starou hudbu; od 1990 je jejím předsedou.
Dílo
Literární dílo (výběr)

Samostatné práce
Fenomenologie interpretačních typů (vztažena především k populární hudbě), rukopis uložen v majetku autora (1970–71).

Stati a články (výběr)
Podrž mi tu kytaru (Melodie roč. 3,  1964, č. 11, s. 246–7);
Fenomén profesionality v populární hudbě (část stati o Fenomenologii – viz výše) (Hudební rozhledy roč. 20, 1967, č. 13);
Existence a konkurence (Melodie roč. 7, 1969, č. 3, s. 69–71);
Bachova koncertantní díla (Gramorevue roč. 7, 1972, č. 10, s. 7);
Soli et tutti Ivany Loudové (Hudební rozhledy, roč. 31, 1978, č. 6, s. 220).

Pořady pro Československý rozhlas (výběr)
Galerie malých scén (1966);
Ruleta (1967–68);
Slavné orchestrálky (1968–69);
Galerie starých českých mistrů (1977–78);
Hudební slovníček (1975, 1976, 1978);
Mozartiana (1979–80).
Diskografie
Diskografie (výběr)

Barokní sonáty a suity (se souborem Musica da camera Praga), ( Supraphon 1978);
Boháč, Josef: Soneti per Sonatori  (Panton 1978);
Kučera, Václav: Manifest jara (Panton 1978);
Vacek, Miloš: Dialogy pro hoboj a klavír (Panton 1978);
Semerák, Oldřich: Trialogy pro flétnu, violoncello a klavír (Supraphon 1981);
České klasické kvartety s dechy a sonáty s continuem (Supraphon 1984);
Mysliveček, Josef: Abramo ed Isaaco (Bonton 1991);
Händel, Georg Friedrich: 12 concerti grossi, op. 6, č. 1–4 (Supraphon 2000).
Literatura
ČSHS.
EJ.

Petar Zapletal
Text

Datum poslední změny: 17.3.2009