Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kamarýt, Josef Vlastimil

Tisk


Charakteristika: Obrozenský vlastenec, básník a sběratel lidových písní

Datum narození/zahájení aktivity:20.1.1797
Datum úmrtí/ukončení aktivity:19.3.1833
Text
Literatura

Kamarýt, Josef Vlastimil, obrozenský vlastenec, básník a sběratel lidových písní, narozen 20. 1. 1797, Velešín (jako datum narození uváděno též 21. 1.), zemřel 19. 3. 1833, Tábor.

Pocházel z početné rodiny rolníka a pekaře, druhé jméno Vlastimil přijal v duchu vlasteneckých zvyklostí. Studoval gymnázium v Českých Budějovicích, kde se seznámil s Františkem Ladislavem Čelakovským a Josefem Krasoslavem Chmelenským; spojoval je zájem o jihočeskou lidovou píseň. Studoval filozofii na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze (poslouchal i přednášky Bernarda Bolzana), pak teologii na biskupském semináři v Českých Budějovicích (1820–24), působil jako kaplan v Táboře a pak jako farář v nedalekých Klokotech. Věnoval se duchovnímu básnictví (první verše vyšly 1817), publikoval v dobových časopisech Rozmanitosti, Poutník slovanský, Čechoslav, Květy, překládal z cizích jazyků, stýkal se řadou vlastenců. Zásluhou Čelakovského vyšly v Praze Smíšené básně J. V. Kamarýta. Publikoval dvoudílné České národní duchovní písně (Praha 1831/32), sbíral a publikoval lidová přísloví, průpovídky, zvyky atp. (rozšířené vydání vyšlo 1897 pod názvem Pomněnky neb rýmované průpovědi nábožnosti, mravnosti a moudrosti, dárek milé mládeži a mládeže milovníkům), napsal článek Slovo o nynější církevní hudbě (Časopis pro katolické duchovenstvo 1831). Mladší bratr, rovněž kněz a buditel František Dobromil Kamarýt vydal Sebrané světské a duchovní Básně Josefa Vlastimila Kamarýta (Praha 1867), jakož i jeho životopis.
Literatura
I. Lexika
OSN.
ČSHS.
Encyklopedie Diderot (2002).

II. Ostatní
Kukačka, R.: Obrozenecký kněz a vlastenec Josef Vlastimil Kamarýt – básník z Klokot (Týdeník Palcát IV, č. 3, 17. 1. 2007, s. 7).

Ivan Poledňák - Simona Sedláčková
Text

Text

Datum poslední změny: 22.10.2012