Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dvořák, Vladimír 1)

Tisk


Charakteristika: Hudebně vědecký pracovník a knihovník

Datum narození/zahájení aktivity:10.5.1923
Text
DíloLiteratura

Dvořák, Vladimír, hudebně vědecký pracovník a knihovník, narozen 10. 5. 1923, Lipová.

Maturoval roku 1942 na reálném gymnáziu v Ostravě, poté odešel do Brna, kde se u Josefa Schreibra učil harmonii, v letech 1945 až 1949 studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity obory hudební výchovu a češtinu. Do roku 1954 působil jako středoškolský učitel ve Vsetíně a Valašském Meziříčí, pak nastoupil na místo hudebního referenta v Univerzitnej knižnici v Bratislavě.


Dílo

Dílo literární

Bibliografie se statěmi o životě a díle skladatelů

Petr Iljič Čajkovskij (Bratislava 1960);

Ludwig van Beethoven (Bratislava 1960);

Franz Liszt (Bratislava 1961);

Claude Debussy (Bratislava 1962);

Richard Wagner (Bratislava 1963).

Ostatní

Československo-ukrajinské hudební vztahy (in: Slovanský přehled 1957);

Tőrőková, Anna ; Dvořák, Vladimír: Súpis hudobných periodik v Univerzitnej knižnici v Bratislave (Bratislava 1966);

Hudobná pozostalosť Miloša Ruppeldta v Univerzitnej knižnici v Bratislave (Bratislava 1967);

Audiovizuálna bibliografia v knižnici (Bratislava 1980);

Selekčný jazyk jako nástroj indexovania vyhľedávania informácií v oblasti knihovníctva (Bratislava 1980).

Literatura

ČSHS.

Silvie Adamová

Datum poslední změny: 21.1.2012