Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Petráš, Oldřich

Tisk


Charakteristika: Hudební historik

Datum narození/zahájení aktivity:3.1.1921
Datum úmrtí/ukončení aktivity:8.11.1970
Text
DíloLiteratura

Petráš, Oldřich, hudební historik, narozen 3. 1. 1921, Přerov, zemřel 8. 11. 1970, Brno.
 
Studoval v Lipníku nad Bečvou a v Brně reálné gymnázium a pak hudební vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně u Jana Racka a Bohumíra Štědroně; disertace Suitové orchestrální skladby P. J. Vejvanovského (Brno 1949). Od mládí hrál na klavír a housle, soukromě studoval hudební teorii u Viléma Blažka, Václava Kaprála a Rudolfa Wünsche (pokoušel se komponovat – klavírní a komorní tvorba, úpravy lidových písní pro ženský sbor). V letech 1949–51 pracoval v nově zřízeném referátu pro hudební vědu Slezského studijního ústavu v Opavě, kde kromě pokračování studia vztahu P. J. Vejvanovského ke Slezsku k tisku připravil např. Hornické písně Milana Balcara a vyvíjel organizační práci a referentskou a kritickou činnost v regionálním denním tisku i v Slezském sborníku a divadelním časopise Přestávka. V letech 1953–55 učil dějiny hudby a hudební teorii na Vyšší pedagogické škole. Po odchodu z Opavy v roce 1955 působil v muzeích v Hradci Králové a v Rychnově nad Kněžnou a v letech 1963–68 ve Vlastivědném ústavu v Šumperku. Ke konci života přesídlil do Brna, kde též krátce působil na Vysoké škole zemědělské.
Dílo
Studie a články
Úkoly hudebně-vědeckého referátu SSÚ (Zprávy SSÚ, prosinec 1949).
Pavel Křížkovský a dnešek (Slezský sborník 48, 1950, č.11/12, s. 108–111).
Kompozycje M. Mieczewskiego w archiwum arcybiskupskim w Kromieryźu (Sobótka 4, 1951,  Wroclaw).
Vzpomínáme W. A. Mozarta (Přestávka 8, 1952, č. 1, s. 4–8).
Umělecký portrét Jaroslava Křičky (Přestávka 8, 1952, č. 2, s. 14–16).
Pohled do duševní dílny Bedřicha Smetany (Přestávka 8, 1952, č. 5, s. 4–7).
Osvětová činnost Vlastivědného ústavu v Šumperku (Severní Morava 15, 1967, s. 87–88).
Literatura
I. Lexika
ČSHS
Ficek, Václav: Biografický slovník širšího Ostravska 4 (Opava 1980).
Biografický slovník Slezska a severní Moravy 13 (Ostrava 2000).
 
II. Ostatní
-zf- (= Filip, Zdeněk): Zemřel dr. Oldřich Petráš (Severní Morava 20, 1970, s. 77–78).
Gregor, Vladimír: Hudební místopis Severomoravského kraje (Ostrava 1987, s. 66).
Steinmetz, Karel, Boženek, Karel, Mazurek, Jan: Ivo Stolařík. Osobnost hudebního Ostravska (Ostrava 2006, s. 23–25).
 
Karel Steinmetz
Datum poslední změny: 9.7.2007