Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Meliš, Emanuel Antonín

Tisk

(Zminský, Emanuel)

Charakteristika: autor textů o hudbě a organizátor

Datum narození/zahájení aktivity:15.10.1831
Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.6.1916
Text
DíloLiteratura

Meliš, Emanuel Antonín (pseudonym Emanuel Zminský), autor textů o hudbě a organizátor, narozen 15. 10. 1831, Zminný (u Pardubic), zemřel 27. 6. 1916, Praha.

 

Po studiu na gymnáziu v Hradci Králové studoval (a nedokončil) práva na pražské univerzitě, od roku 1851 se věnoval publicistické a redakční činnosti. Poprvé na sebe upozornil  přehlednou prací Stav nynější hudby v Čechách vůbec a v Praze zvlášť (Lumír 7, 1857). Roku 1858 založil a redigoval první pravidelný český hudební časopis Dalibor (1858–1864, 1869). Sem psal mimo jiné biografie českých skladatelů převážně ze 17. a 18. století, první životopis Bedřicha Smetany (Dalibor 6, 1863) a upozornil na slovenského skladatele Jána Levoslava Bellu (Dalibor 8, 1869). Časopis zanikl v polovině šedesátých let, ale Meliš obnovil svůj Dalibor roku 1869 a získal ke spolupráci také Otakara Hostinského.

Meliš přispěl k  prvým specializovaným soupisům hudebních druhů v práci napsané společně s Josefem Bergmannem Průvodce v oboru českých tištěných písní od roku 1800–1862 (Praha 1863). Hlavně Meliš spolu Leopoldem Zvonařem přispívali do Slovníku naučného Františka Ladislava Riegera (Praha 1860–74), Meliš vypracoval větší soubor hesel o české hudbě do německé Mendelovy hudební encyklopedie Musikalische Konversationslexikon (1870). Svými bibliografickými a lexikografickými pracemi vynikl Meliš jako významný český hudební lexikograf.

 

Byl také členem mnoha výborů zabývajících se církevní hudbou, vojenskou hudbou, operou a pěveckých sborů. V roce 1870 zanechal hudební činnosti a obrátil svou pozornost k hospodářské činnosti, založil zemědělskou stanici v Malolánech u Zminného (1878), vydával Melišův zemědělský rozhled a od 1889 vlastnil hostinec.


Dílo

Dílo literární (výběr)

 

Stav hudby v 18. století v Čechách (Dalibor, 4, 1861, s. 12 ad.).

Bedřich Smetana (Dalibor, 6, 1863, s. 185).

Ženské skladatelky (Dalibor, 6, 1863, s. 34 ad.).

Průvodce v oboru českých tištěných písní od roku 1800–1862 (s Josefem Bergmannem, Praha 1863).

Průvodce hudební a divadelní (Praha 1868).

H. Berlioz (Dalibor, 8, 1869, s. 67).

Průvodce hudební (Praha 1869).

Taneční hudba na začátku 19. století (Dalibor, 8, 1869, s. 9–10).

Stručné dějiny ruské hudby (Praha 1870).

Literatura

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

MGG1.

Grove1.

Grove2 .

MGG2.

 

II. Ostatní

Kalenský, Boleslav: Emanuel Antonín Meliš (Dalibor 24, 1902, s. 152 ad.).

 

Petr Macek

Datum poslední změny: 27.5.2014