Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vašata, Zdeněk

Tisk


Charakteristika: Dirigent a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:16.2.1921
Datum úmrtí/ukončení aktivity:14.4.1993
Text
Literatura

Vašata, Zdeněk, dirigent, skladatel, narozen 16. 2. 1921, Kladno, zemřel 14. 4. 1993, Kladno.

 

Nejmladší syn Josefa Vašaty po maturitě na reálce v Kladně studoval na pražské konzervatoři hru na harfu u Václava Kličky a soukromě varhany. V letech 1942–49 působil jako ředitel kůru a varhaník děkanského chrámu v Kladně a zároveň jako pracovník kladenského městského archivu (po osvobození pak dva roky jako kronikář města). V letech 1949–54 byl dirigentem zpěvohry Městského divadla v Kladně a Středočeské filharmonie. Externě dirigoval též Filmový symfonický orchestr v Praze. Pak v roce 1954 odešel na východní Slovensko (jednu sezonu byl dirigentem Ukrajinského divadla v Prešově a pak 1955–56 působil jako první dirigent orchestru Československého rozhlasu v Košicích). Po návratu do Čech byl dvanáct let hudebním redaktorem Československé televize v Praze a po roce 1968 se vrátil jako dirigent kladenského Středočeského symfonického orchestru (dřívější Středočeské filharmonie). Po úrazu v roce 1971 byl penzionován. Od 40. let minulého století se věnoval kompozici chrámové hudby (pět mši, ofertoria a gradualia) a scénické hudby k činohrám.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Biografický slovník archivářů českých zemí (Praha 2000, s. 685).

 

II. Ostatní

Internetový zdroj 

http://www.kladnominule.cz/pribehy/historie-symfonickych-orchestru

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 16.12.2022