Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kosmas

Tisk


Charakteristika: Kněz a vysoký církevní hodnostář, děkan pražské kapituly

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1045
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1125
Text
DíloLiteratura

Kosmas, kronikář, kněz a vysoký církevní hodnostář, děkan pražské kapituly, narozen asi 1045, zemřel 1125.

 

Kosmas, děkan kapituly u sv. Víta v Praze, je autorem první české latinsky psané kroniky, jíž se stal zakladatelem českého dějepisectví. Jeho Kronika česká (Chronica Boemorum) vznikala od roku 1119 do smrti autora. Objevují se v ní též informace o kulturních událostech, zejména zpěvu. Sám Kosmas studoval na škole při pražské kapitule, kde součástí výuky byl liturgický zpěv. Autor se v kronice zmiňuje o lidovém duchovním zpěvu, písních Krleš a Hospodine, pomiluj ny. V souvislosti se šířením chorálního zpěvu si stěžuje na nevzdělanost pražských kanovníků, kterou dokumentuje již půlstoletí před vznikem kroniky. Zároveň si všímá světského zpěvu dvorního a podává svědectví o jeho postupné proměně z improvizované zpívané podoby v podobu ryze literární.


Dílo

Kosmova kronika česká (Praha – Litomyšl 72005).

Literatura

OSN.

Zdeněk Nejedlý: Dějiny předhusitského zpěvu (Praha 1903).

Dobroslav Orel: Hudební prvky svatováclavské (Svatováclavský sborník H-3, 1937).

ČSHS.

Třeštík, Dušan: Kosmas (Praha 1972).

Černý, Jaromír et al.: Hudba v českých dějinách. Od středověku do nové doby (Praha, 11983, 21989).

 

Pavel Sýkora

Datum poslední změny: 20.5.2015