Český hudební slovník osob a institucí

Kůs, František

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 14.5.1965

Kůs, František, houslař, narozen 14. 5. 1965, Ostrov nad Ohří.
 
V roce 1992 se vyučil ve Středním odborném učilišti v Lubech u Chebu u houslaře Vladimíra Čecha s odbornými konzultacemi u houslařů Jana Pötzla, Emila Lupače a Karla Zadražila. V roce 1992 se osamostatnil v Ostrově nad Ohří. V roce 1998 absolvoval měsíční stáž u polského houslaře Tadeusze Slodyczkého a od března 2000 pracoval jako restaurátor u pražského houslaře Přemysla Otakara Špidlena. Od listopadu 2002 opět pracuje samostatně ve své dílně v Ostrově nad Ohří. Staví housle a violy. Postavil také dvě kytary DOBRO. V roce 2002 získal stříbrnou medaili za houslový tón na mezinárodní houslařské soutěži ve Fort Mitchel v Kentucky.
 
Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 27.1.2009