Český hudební slovník osob a institucí

Wild, Johann Georg

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 15.1.1780
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 25.1.1840

Wild, Johann Georg, houslař, narozen 15. 1. 1780, Brno, zemřel 25. 1. 1840, Markneukirchen.
 
Syn brněnského houslaře Franze Antona Wilda, bratr houslaře Ignaze Andrease Wilda a synovec houslaře Josefa Antona Wilda. V letech 1792–97 se vyučil u svého otce v Brně. Po vyučení u něho pracoval jako tovaryš až do roku 1800, kdy odešel z Brna do Markneukirchenu, kde se osamostatnil. Jeho práce nikterak nevyniká.

Literatura:

Jalovec, Karel: Deutsche und österreichische Geigenbauer (Praha 1967, s. 448).
Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 121).
Kurfürst, Pavel: Existovala brněnská houslařská škola? (Hudební nástroje, 18, 1981, č.1, s. 17–19, č. 2, s. 60–61, č. 3, s. 103–104, č. 4, s. 141–143).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje (Praha 2002, s. 841, 847, 849).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 27.1.2009