Český hudební slovník osob a institucí

Zach, Havel

Charakteristika: Výrobce dechových nástrojů

Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1603

Zach, Havel, výrobce dechových nástrojů, zemřel 1603, Praha.
 
Je znám pouze ze soupisu pozůstalosti, v němž je uvedeno mnoho hudebních nástrojů.

Literatura:

Winter, Zikmund: Řemeslnictvo a živnosti v Čechách (Praha 1909, s. 351).
Keller, Jindřich: Píštělníci a trubaři (Sborník Národního muzea v Praze XXIX, řada A, 1975, s. 231).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 27.1.2009