Český hudební slovník osob a institucí

Wolf, Franz

Charakteristika: Puškař


Wolf, Franz, puškař, kolem 1803, Litoměřice.
 
Přibližně v tomto roce sestrojil serpon – kovovou obdobu serpentu.

Literatura:

Kaiserl. Königl. privilegien Prager Oberpostamtzeitung, 1803, č. 210.
Keller, Jindřich: Píštělníci a trubaři (Sborník Národního muzea v Praze XXIX, řada A, 1975, s. 231).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 27.1.2009