Český hudební slovník osob a institucí

Klimeš, Jiří

Charakteristika: Sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity: 21.9.1947
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 12.3.2018

Klimeš, Jiří, sbormistr, narozen 21. 9. 1947, Olomouc, zemřel 12. 3. 2018, Olomouc. 

 

Syn Karla Klimeše, který mu dal pevné hudební základy. Po maturitě na tehdejší Střední všeobecně vzdělávací škole v Olomouci-Hejčíně studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci učitelskou kombinaci čeština – hudební výchova (absolvoval v roce 1971, diplomová práce: K problematice výchovné práce s dětským pěveckým sborem). V době před ukončením vysoké školy založil spolu s otcem Karlem v roce 1967 výběrový Olomoucký dětský sbor, který měl vedle hlavního koncertního sboru v roce 1976 přejmenovaného na Campanellu, řadu oddělení (Berušky, Broučci, Batolata), ale i mládežnický sbor Iuventa či Olomoucký chlapecký sbor.

Po ukončení vysokoškolských studií se stal Jiří Klimeš zaměstnancem olomouckého Parku kultury a oddechu, jako sbormistr Olomouckého dětského sboru, s nímž pak účinkoval na více než 1500 koncertech a absolvoval řadu koncertních turné po různých zemích Evropy (první zájezdy v 70. letech byly do zemí východního bloku Polska, NDR, Maďarska, Bulharska a SSSR, později i do Belgie, Jugoslávie, Švýcarska a dalších západoevropských zemí), Asie, Ameriky i Afriky. Z podnětu obou sbormistrů Karla a Jiřího Klimešových vznikl v Olomouci v roce 1972 nesoutěžní festival dětských pěveckých sborů Svátky písní, který se v 90. letech minulého století transformoval ve velký mezinárodní soutěžní festival sborů všech kategorií. Před tím ale Jiří Klimeš vedle vedení Olomouckého dětského sboru Campanella založil a vedl Šternberský pěvecký sbor (1978–80), Hranický pěvecký sbor (1984–89), Mládežnický pěvecký sbor Bel canto Domu kultury Sigma a působil také jako sbormistr opery a operety Moravského divadla v Olomouci (1985–86) a jako sbormistr sboru Moravské filharmonie Žerotín (1981–90). Když v roce 1989 nastoupil jako odborný asistent na olomouckou Pedagogickou fakultu, založil Akademický pěvecký sbor Univerzity Palackého. Nadále byl hlavním sbormistrem a uměleckým vedoucím Campanelly a při tomto tělesu zřídil a provozoval základní uměleckou školu. Až do vážného onemocnění v roce 2013 byl prezidentem čtyř festivalů: Svátky písní Olomouc, Musica Religiosa Olomouc, Amadeo Olomouc a Festa Choralis Bratislava.


Literatura:

Vičar, Jan a kolektiv: Hudba v Olomouci 1945–2013 (Olomouc 2014).

 

Karel Steinmetz


Datum poslední změny: 21.4.2017