Český hudební slovník osob a institucí

Hadyna Jerzy

Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 1.1.1888
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 7.8.1968

Hadyna, Jerzy, skladatel, narozen 1. l. 1888, Zamarski (Polsko), zemřel 7. 8. 1968, Cieszyn (Polsko).

 

Po absolvování učitelského ústavu v Cieszyně (1908) pokračoval ve studiu pedagogického oddělení konzervatoře ve Lvově (housle u Mieczysława Šołtyse, zpěv u Stanisława Niewiadomského a klavír u Viléma Kurze – absolvoval 1914).  Za první republiky byl učitelem hudby na Těšínsku v Oldřichovicích a Bystřici nad Olší (zde založil učitelský mužský sbor a vedl dětské školní sbory). V Českém Těšíně dirigoval pěvecké sdružení Harmonie a působil jako člen Těšínského kvarteta, v Cieszyne pak řídil v letech 1926–35 divadelní orchestr. Za okupace žil v ústraní ve Wisłe a v rodných Zamarskach. I po druhé světové válce zůstal na polské straně státní hranice. V Cieszyně zřídil školní orchestr a sbor a od roku 1951, kdy odešel do důchodu ze státního lycea ve Wisłe, úzce spolupracoval s orchestrem polského rozhlasu v Katovicích. Jeho kompoziční tvorba byla úzce spjata s rodným krajem, hlavně folklorními inspiracemi.


Dílo:

Dílo hudební (výběr):

 

Skladby pro symfonický a velký dechový orchestr

Rapsodia beskidzka.

Czantoria.

Ballada o powsinodze

 

Sbory

Desítky úprav lidových písní pro dětské, ženské, mužské a smíšené pěvecké sbory.

 

Kantáty

Czestmir – kantáta na slova Pawla Stalmacha.

Ballada o powsinodze druciarzu beskidzkim – kantáta na slova Emila Zagadlowicza.

Opery a operety

Śpiący rycerze – lidová opera.

Kakat paproci – dětská opera.

W podwodnym królewstwie – dětská opera.

Czarodziejki spod Czantorii – lidová opera.

Wiosny ludów – opereta.

Literatura:

I. Lexika

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 10 (Ostrava 1998).

 

II. Ostatní

Pukl, Oldřich: Polská hudební kultura v ČSR po 2. světové válce (Hudební věda, 1983, č. 2, s. 119–134).

Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (Ostrava 1984, s. 143–145).

 

Karel Steinmetz


Datum poslední změny: 17.3.2014