Český hudební slovník osob a institucí

Wasner, Johann Benedikt

(Vasner)
Charakteristika: Houslař


Wasner, Johann Benedikt (psán též Vasner), houslař, narozen 1690, Tyrolsko, zemřel 1759, Pasov.
 
V roce 1710 přišel jako houslařský tovaryš do Brna. Zde se osamostatnil, oženil a narodily se mu dvě dcery. V letech 1718–22 se u něho vyučili Jacob Schneyd z Brna, v letech 1722–27 Johann Josef Hentschl z Olomouce a v letech 1728–32 Johann Zeit z Brna. V roce 1737 se odstěhoval do Pasova, kde pracoval až do své smrti.

Literatura:

Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 114).
Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 115).
Kurfürst, Pavel: Existovala brněnská houslařská škola? (Hudební nástroje, 18, 1981, č. 1, s. 17–19, č. 2, s. 60–61, č. 3, s. 103–104, č. 4, s. 141–143).
Pilař, Vladimír - Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 177).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje (Praha 2002, s. 840).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 27.1.2009