Český hudební slovník osob a institucí

Lugert, Anton

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 22.9.1894

Lugert, Anton, houslař, narozen 22. 9. 1894, Schönbach.
 
Vyučil se u schönbašského houslaře Karla Fischera. Po vyučení pracoval v Kraslicích jako tovaryš. Odtud odešel k houslařské firmě Louis do Saarbrückenu, odtud do Kolína nad Rýnem a Berlína. Z Berlína odešel do Postupimi, kde vedl filiálku berlínského houslaře Theodora Kurtha. Později pracoval u houslaře Georga Winterlinga v Hamburku. V roce 1920, spolu se svým krajanem houslařem Antonem Schreiberem, převzali Winterlingovu dílnu i obchod. Zejména vynikajícímu houslařskému umění Antona Lugerta získala firma rychle velmi dobrou pověst.

Literatura:

Jalovec, Karel: Deutsche und österreichische Geigenbauer (Praha 1967, s. 257).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 31.1.2006