Český hudební slovník osob a institucí

Liharzik

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1812
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1896

Liharzik, houslař-amatér, narozen 1812, Valašské Meziříčí, zemřel 1896, Vídeň.
 
Dětský lékař, který se zabýval matematickými a akustickými výzkumy houslí. Vnuknutí pro své nápady čerpal z kabaly. Housle jím vynalezené, s velmi nepěkným tvarem korpusu a zvukových otvorů, vyráběl vídeňský houslař Wilhelm Theodor Gutermann a také některá schönbašská manufaktura. Všechny tyto nástroje byly označeny vypálenou známkou „K.K. (rakouský orel) PRIV. LIHARZIK“.

Literatura:

Voldan, Bedřich: Co má věděti každý houslista o svém nástroji (Praha 1922, s. 9).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 79).
Jalovec, Karel: Deutsche und österreichische Geigenbauer (Praha 1967, s. 239).
Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje (Praha 2002, s. 866).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 31.1.2006