Český hudební slovník osob a institucí

Dadáková, Ludmila

(Zapletalová)
Charakteristika: Cimbalistka, klavíristka a pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity: 23.1.1940

Dadáková, Ludmila (roz. Zapletalová), klavíristka, cimbalistka a pedagožka, narozena 23. 1. 1940, Kroměříž.
 
Studovala hru na klavír a cimbál na konzervatoři v Kroměříži (absolutorium 1960 cimbál, 1962 klavír). V letech 1961–64 působila jako učitelka klavíru a cimbálu na Lidové škole umění v Otrokovicích a současně externě spolupracovala jako sólistka v Laterně Magice Praha. Pedagogicky působila na konzervatořích v Žilině (cimbál) a Ostravě (klavírní korepetice). V roce 1983 se podílela na založení samostatného oddělení hry na cimbál na konzervatoři v Bratislavě, kde pedagogicky působila. Premiérově provedla skladby Juraje Pospíšila (Suita pro cimbál, 1988), Ivana Burgase (Kamenná zahrada pro cimbál, kytaru a orchestr, 1989) a Jaromíra Dadáka (Koncert pro cimbál a velký orchestr, 1960, Čtyři koncertní etudy pro cimbál, 1976, Sonáta pro cimbál,1980 a Miniatura Za našimi humny, 1983). Vedle koncertní a pedagogické činnosti soustavně pracuje na nových metodických postupech ve hře na cimbál a připravuje k vydání Novou školu pro cimbál.   

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 9.3.2005