Český hudební slovník osob a institucí

Farský, Pavel

Charakteristika: Klavírista a dirigent

Datum narození/zahájení aktivity: 26.7.1971

Farský, Pavel, klavírista, dirigent, narozen 26. 7. 1971, Praha.
 
Hru na klavír vystudoval na pražské konzervatoři (1985–92) a JAMU v Brně (1992–99, MgA.), roku 1994 složil na pražské konzervatoři maturitní zkoušku z dirigování. V roce 1997 byl stipendistou Českého hudebního fondu, zúčastnil se letních interpretačních kurzů v rakouském Semmeringu. V letech 1994–96 vystoupil na cyklu koncertů Setkávání evropské soudobé hudby. V roce 1995 premiéroval na brněnském festivalu Moravský podzim operu Miloše Štědroně Věc Cage. Pedagogicky působil v základním uměleckém školství (1997–2000).

Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 24.10.2005