Český hudební slovník osob a institucí

Karlíček, Petr

Charakteristika: Klavírista

Datum narození/zahájení aktivity: 19.9.1972

Karlíček, Petr, klavírista, narozen 19. 9. 1972, Mariánské Lázně.
 
Hru na klavír vystudoval na plzeňské konzervatoři u Karla Friesla (1987–91), a AMU v Praze u Miroslava Langera (1991–1997), kterou absolvoval s prémií Naděždy Pochlebinové-Sažinové. Studoval též v zahraničí: Hochschule für Musik v Mnichově (Gerhard Oppitz, 1997–98), Utrecht Academy of Arts (Kyoko Hashimoto, Alan Weiss, 1997–2000). Získal několik cen v soutěžích: Virtuosi per musica di pianoforte Ústí nad Labem 1985 a 1986, Concertino Praga 1988, klavírní soutěž E. Flipse v Rotterdamu 1994, Nueva Acropolis v Madridu 1996. Nyní je koncertním klavíristou ve svobodném povolání.
 
Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 26.10.2005