Český hudební slovník osob a institucí

Klauda, Zdeněk

Charakteristika: Skladatel a teoretik

Datum narození/zahájení aktivity: 7.1.1979

Klauda, Zdeněk, skladatel, teoretik, narozen 7. 1. 1979, Praha.
 
Po absolvování pražského Gymnázia Jana Nerudy s hudebním zaměřením (1994–1998) studoval hudební teorii u Vladimíra Tichého (1998–2003). Roku 1996 získala jeho skladba Divertimento pro flétnu, hoboj a violoncello druhé místo v soutěži Generace.


Dílo:

I. Dílo hudební

Drobnosti v modrém pro klavír (1995);
Divertimento pro flétnu, hoboj a violoncello (1996);
Sonáta pro hoboj a klavír (1996);
Sonáta na téma B. Martinů pro housle a klavír (1998);
4 písně pro mezzosoprán, lesní roh a smyčcový orchestr, text James Joyce (2003).
 

II. Dílo literární

K úloze metodické a tektonické analýzy v rámci klasického studia skladeb (Sborník textů z konference v Šamoríně 2000);
Tonálně-funkční vazby v díle L. Janáčka (K aktuálním otázkám hudební teorie, Praha 2000);
Pokus o tektonický průzor do hudebně-vyjadřovací řeči klasicismu (K aktuálním otázkám hudební teorie, Praha 2000).
 
Jana Spáčilová


Datum poslední změny: 26.10.2005