Český hudební slovník osob a institucí

Kočandrlová, Terezie

(Martinová, Terezie)
Charakteristika: Pedagožka a skladatelka

Datum narození/zahájení aktivity: 1.12.1975

Kočandrlová, Marie Terezie, (pseud. Martinová, Terezie), pedagožka a skladatelka, narozena 1. 12. 1975, Lanškroun.
 
Vystudovala obor učitelství pro střední školy (český jazyk a hudební výchova) na Filozofické fakultě Ostravské university. Od roku 1998 studovala skladbu na Konzervatoři v Ostravě u Edvarda Schiffauera. Do roku 2003 působila jako pedagožka na základní škole v Brně.

Dílo:

Priére de consécration á la Reine de la Paix. Píseň pro sólový baryton, 1997;
Crucem tuam pro smíšený pěvecký sbor nebo komorní soubor, 1998;
ŽALM 51 (50), 3 – 12 verš podle Bible Kralické pro sólový baryton, 1998;
V úzkostech hledal jsem Beránka pro sólový baryton, 2001.
 
Jana Rejhonová


Datum poslední změny: 14.7.2008