Český hudební slovník osob a institucí

Kodadová, Renata

(Iglová)
Charakteristika: Harfenistka

Datum narození/zahájení aktivity: 25.2.1942

Kodadová, Renata (prov. Iglová), harfenistka, narozena 25. 2. 1942, Čáslav.

Po maturitě na jedenáctileté všeobecné střední škole studovala hru na harfu na pražské konzervatoři a AMU u Karla Patrase (1968). Na absolventském koncertě premiérovala Preludium a fugu pro harfu Milana Igla. Koncert C dur téhož skladatele provedla s flétnistou Gézou Novákem a Českou filharmonií. Od roku 1970 do června 2004 byla stálou členkou České filharmonie, vystupovala též jako komorní hráčka: s Jaroslavem Mihule provedla Ordo modalis Petra Ebena, s Jaroslavem Motlíkem a Františkem Čechem Debussyho Sonátu pro flétnu, violu a harfu.
Od roku1988 pedagogicky působí na pražské AMU, její žákyně působí v různých orchestrech České republiky: Národní divadlo, Státní opera Praha, Slovenská filharmonie a jiné.

Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 2.11.2005