Český hudební slovník osob a institucí

Krček, Josef

Charakteristika: Hráč na dechové nástroje a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 9.6.1946

Krček, Josef, hráč na dechové nástroje a skladatel, narozen 9. 6. 1946, Čtyři Dvory (u Českých Budějovic).
 
Na konzervatoři v Plzni vystudoval hru na klarinet u Františka Vacovského (1963–69). V roce 1972 získal druhé místo na Prix de musique de Radio Bratislava. Jako hudebník působil v Divadle J. K. Tyla v Plzni a Státním souboru písní a tanců. Roku 1976 založil společně s bratrem Jaroslavem Krčkem soubor Musica Bohemica.
Jako učitel hry na klarinet působil na LŠU na Praze 10 (1972–89), od roku 1997 vyučuje hudební výchovu na Waldorfské škole v Příbrami, při níž založil soubor historických nástrojů Chairé, zaměřený na gotickou a renesanční hudbu. Stál u zrodu soukromé muzikoterapeutické školy Musica Humana. Skladatelsky se Krček uplatnil v oboru hudby pro film (zvláště pro děti) a rozhlasové pohádky a seriály. Vedle toho je autorem asi 40 skladeb pro dechové soubory.


Dílo:

Filmová hudba
Švec a čert (Filmové ateliéry Zlín);
Za českými badateli, sběrateli a tvůrci – Karel Jaromír Erben (1985);
Studánky – Leoš Janáček (1998).
 
Ostatní
Píseň o růži (1972);
Rex historiorum (1978);
Logos, vokálně-instrumentální meditace na prolog Janova evangelia (1993);
Dětská suita pro dechový kvintet.

Diskografie:

Bohemian Christmas Songs (Supraphon 1992).

Literatura:

Trantina, Václav a kol.: Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu (Knihovna Jana Drdy Příbram 2001).
 
Jana Spáčilová


Datum poslední změny: 7.3.2006